Søg støtte

Søg

Selvevaluering

FRIVILLIGHED I STREETMEKKA

GAME

Om donationen

GAME - Streetmekka Aalborg har modtaget støtte til at udvikle en uddannelse for frivillige indenfor gadeidræt og kulturevents. Målet er, at de frivillige skal dygtiggøres i at tilbyde åben træning, aktiviteter, events og workshops i gadeidræt og gadekultur. GAME arbejder for at skabe varige sociale forandringer for børn og unge igennem frivilligt drevne og ungeledede aktiviteter indenfor gadeidræt. GAME danner ramme om fællesskaber for både ressourcestærke og ressourcesvage børn og unge. GAME vil udvikle en uddannelse for unge frivillige, der skal gøre dem i stand til at planlægge og afholde gadeidræts- og kulturevents for en større gruppe af børn og unge fra Aalborg. Uddannelsen skal målrettes unge i alderen 16-30 år, og der er et særligt fokus på at inkludere unge med psykosociale udfordringer, som gør, at de har svært ved at indgå i det ordinære foreningslivs aktiviteter.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
GAME
Støttet beløb
972.451 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Frivilliguddannelsens moduler er klar til at blive implementeret i de øvrige Streetmekka faciliteter. Dog pågår der først et fokuseret arbejde med at rekruttere nye frivillige til alle Streetmekkaerne som følge af Covid-19 og udfordringer med at fastholde frivillige. Rekrutteringsindsatsen er nødvendig før uddannelsen kan implementeres. Rekrutteringsarbejdet tager udgangpunkt i læringerne fra nærværende projekt, som bl.a. bruges i udvikling af rekrutteringsmateriale m.m.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er blevet udviklet en frivilliguddannelse bestående af 3 moduler, der dækker temaer som event planlægning og facilitering, ide udvikling, street kultur, life skills og inkluderende fællesskaber. I GAME Streetmekka Aalborg har unge frivillige bidraget til afvikling af 14 Friday Jam events og 6 gadeidrætsforløb for skoleelever. Der er blevet afviklet over 400 frivilligdrevne, åbne træninger med et samlet fremmøde tal på 7191 deltagere på tværs af træninger og events.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev besværliggjort at Covid-19 og de begrænsede muligheder for at mødes fysisk. Projektet afprøvede forskellige online formater, men kunne med fordel have udviklet og testet de online formater bedre før de blev udrullet, for at sikre motivation og fastholdelse blandt de frivillige. Dog har vi gjort os en masse gode erfaringer omkring online facilitering, som kan bruges fremadrettet. Desuden kunne projektet med fordel have inkluderet et komponent omkring frivillig støttestruktur.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start