Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Frøen 2019

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Frøen er en af Ungdommens Røde Kors' 22 ferielejre. Lejren giver børn i alderen 7-14 år, der kæmper med store udfordringer i hverdagen, en bekymringsfri uge med sjov, venskaber og positivitet. Børnene bliver indstillet gennem kommunen, og lejren sponseres gennem indtægter i Røde Kors' butikker. Denne donation går til at skabe ekstra glæde med en tur til Legoland for alle børnene. TrygFonden har støttet lejren gennem flere år.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
35.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ferielejren Frøen er en årligt tilbagevendende begivenhed - heldigvis. Vi har mange børn, der kommer igen år efter år. Lige indtil de er blevet for gamle. Flere ferielejrbørn vender senere tilbage som frivillige.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde en fuldstændig fantastisk uge, hvor engagerede frivillige sørgede for sjove, skøre og udfordrende aktiviteter. Vi oplevede børn, der var aktivt deltagende og opsøgende på aktiviteter og socialt sammenhold. Vi oplevede børn, som knyttede venskaber til hinanden og som ønsker at bevare denne kontakt efter lejrens ophør. Nogle af de største børn på lejren ytrede ønske om at komme tilbage om nogle år, når de er gamle nok til selv at blive frivillige på lejren.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi (og de frivillige) var meget tilfredse. Vi sørger altid for at evaluere årets lejr (med både børn & frivillige) med henblik på at gøre næste års lejr endnu bedre. Næste år vil vi eks. have fokus på endnu bedre afvikling af store fælles aktivitet for lejren, hvor vi vil sikre små "afslapningshjørner", hvor man kan trække sig, hvis man har behov for en pause.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start