Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Frøen 2022

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Frøen er en af Ungdommens Røde Kors’ 23 ferielejre, hvor børn, som kæmper med store udfordringer i hverdagen, får en uge med sjov, venskaber og positivitet. Donationen er med til at finansiere, at endnu flere børn kan komme på sommerlejr og få nogle gode sommerferieminder.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
40.000 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft stort fokus på relationsdannelse, ikke blot børn ibland men også mellem voksen og barn, netop for at kunne bekræfte børnene i at der er nogle trygge relationer som tror på dem. Dette er med til at give det enkelte barn mulighed for selvudfoldelse i form af tiltro til sig selv og andre.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i år haft tilpassede børn, som gav udtryk for at føle sig rigtig tilpas på lejren. Børn som legede, grinte, hyggede sig og var trygge i relation med både børn og voksne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores børn og frivillige har haft stor glæde af fællesaktiviteter, som vi vil tage med os videre til næste års planlægning.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start