Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fulde liv – kvinder og alkohol

A/S Information

Om donationen

Donationen går til en indsats, der skal bidrage til debatten om alkoholkulturen i Danmark. Der er 2.900 årlige dødsfald i Danmark relateret til alkohol, og alkohol er en af de største risikofaktorer, hvad angår dårlig livskvalitet, sygdom og tidlig død. Kvinder med et alkoholforbrug er et underbelyst og overset emne, og derfor vil Informations Forlag i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Alkohol & Samfund og med afsæt i international forskning sætte fokus på kvinder og alkohol. Det skal ske gennem en bogudgivelse og en debatrække, der skal nuancere, aftabuisere og introducere ny viden, som vækker nysgerrighed og ansvarsfølelse hos dem, der drikker meget uden at være alkoholikere. Målet er at motivere flere til at reflektere over deres alkoholbrug til hverdag og fest og ikke mindst at inspirere til, at særligt kvinder finder en mere afstemt måde at bruge alkohol på.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
A/S Information
Støttet beløb
398.022 kr., år 2021
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Flere organisationer og institutioner har udvist interesse for samarbejde. Følgende er planlagt i 2024: Louisiana Live med Anna Ingrisch, DR’s Genstart Foredrag på Den Nationale Alkoholkonference, Alkohol & Samfund Oplæg hos Grundtvigsk Forum i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, SUKA – Storkøbenhavn og FORA København Gæsteessay ved Anna von Sperling i fagmagasinet STOF (udgives af Center for Rusmiddelforskning) Alkohol & Samfund har desuden bidraget med viden i researchfasen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Anna von Sperlings bog ’Fulde liv’ udkom 3. nov. 2023 i et oplag på 2.000 eks. til massiv omtale (se nedenfor). Vi har lanceret en debatrække på Information og i samarbejde med partnere. Tre debatter er afholdt på hhv. Bogforum og hos Information. I første halvdel af 2024 er der planlagt debatter/oplæg på Louisiana, Den Nationale Alkoholkonference, hos Grundtvigsk Forum i samarbejde med bl.a. Danmarks Biblioteksforening samt på Folkemødet. Ca. halvdelen af debatterne optages til podcast.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde oprindeligt planlagt at invitere internationale forskere til den debatrække, som vi lancerede i forbindelse med bogudgivelsen. Det viste sig imidlertid mindre relevant end forventet, idet debatten om alkohol i Danmark er tæt forbundet til en meget specifik kulturel praksis. Vi besluttede derfor – også af formidlingsmæssige hensyn – at afholde samtlige debatter på dansk. Den internationale forskning er til gengæld rigt repræsenteret i bogen med over 20 omtaler af nye indsigter.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv