Søg støtte

Søg

Selvevaluering

"Fuldt Hus" - Pilotprojekt

Folketeatret SI og Aarhus Teater SI

Om donationen

Donationen går til projekt ”Fuldt Hus”, der skal gøre sårbare og udsatte borgere til en del af fællesskabet ved at invitere dem gratis i teatret og udnytte ellers tomme pladser i salen. Mange udsatte børn, unge og voksne er forhindret i at deltage i sociale fællesskaber enten pga. økonomiske, sociale eller kulturelle udfordringer. Dette kan føre til en hverdag med meget lidt variation uden meget at glæde sig til eller dele med andre. På Folketeatret i København har man i tre år delt ikke-solgte billetter ud til foreninger for udsatte borgere, som ellers ikke ville have mulighed for at komme i teatret, og donationen gør det muligt at inkludere Aarhus Teater. Samtidig skal de hidtidige erfaringer med projektet samles i en rapport til inspiration for andre danske teatre. Målet er at give en gruppe mennesker nogle oplevelser, de ellers aldrig ville have fået, og invitere udsatte borgere ind i det kulturelle og sociale fællesskab, som er knyttet til teatret. Uddelingen af billetter på de to teatre begynder, så snart det er tilladt og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til corona.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Folketeatret SI og Aarhus Teater SI
Støttet beløb
200.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
For at udnytte tiden bedst muligt under coronanedlukningerne, har vi valgt at lægge stor vægt på at sikre projektets forankring og mulighed for at forsætte efter pilotperioden. Det er derfor et af de punkter, vi er kommet allerbedst i mål med. Dette indebærer bl.a., at vi har stiftet Foreningen Fuldt Hus - en velgørende organisation, som fremover vil drive projektet. Derudover har vi sikret projektets finansiering de næste tre år, og allerede nu fået nye teatre med i ordningen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med pilotprojektet Fuldt Hus er i høj grad blevet indfriet, i det der er skabt et solidt grundlag for, at projektet kan fortsætte og blive landsdækkende. Dette indebærer bl.a. opbygning af hjemmeside inkl. billetbookingsystem, udarbejdelse af kampagnevideo og etablering af Foreningen Fuldt Hus. Dog har corona været en stor udfordring i forhold til at få den rutine op og køre for både teatre og modtagerorganisationer, som billetdistribution via en hjemmeside fordrer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Af de 556 billetter, der har været udbudt på Fuldt Hus' hjemmeside i pilotperioden, er det desværre kun 36 der er blevet anvendt. Grundet de huller, der har været i udbuddet pga. corona, burde vi i højere grad have hjulpet modtagerorganisationerne på vej med at få booket billetter via hjemmesiden, når der rent faktisk var nogen til rådighed. Denne form for personlig support vil være højeste prioritet fremadrettet. Mht. at sikre projektet på sigt, mener vi, at aktiviteterne har været de rigtige.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle