Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Funktionelle lidelser

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

Denne donation går til en fortsat indsats for at løfte videns- og kompetenceniveauet omkring forebyggelse og rehabilitering af funktionelle lidelser, der er en væsentlig udfordring for kommunernes jobcentre. Der er allerede uddannet 80 ambassadører blandt medarbejdere, der sidder med sygedagpengesager, som står for uddannelse og træning af kolleger. Ambassadørerne vil modtage fortsat uddannelse, ligesom der vil være kurser for sundhedsmedarbejdere. Desuden skal der skabes nye strategiske samarbejder på tværs af kommuner og regioner.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
988.491 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets succes med at forankre formidlingsindsatsen har været afgørende for bæredygtig implementering og udvikling. Onlinekurser og årlige fagkurser sikrede adgang til læring på tværs af sektorer og regioner. Evaluering og justering af undervisning sikrede kontinuerlig forbedring og tilpasning. Samlet set har forankringen skabt solide samarbejder, strukturer til videndeling, adgang til undervisningsmateriale og evaluering med tilpasninger, sikrende en vedvarende relevant undervisningsindsats.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har styrket formidlingsindsatsen for fagfolk og udviklet en indtægtsdækket kursusmodel i samarbejde med professionelle udbydere. Erfaringen udgør fundamentet for fortsat udvikling. TrygFondens støtte har succesfuldt opfyldt målene ved at styrke formidlingsindsatsen og skabe bæredygtige forretningsmodeller for funktionelle lidelser.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet opnåede betydelige resultater: formidlingsudvikling, økonomisk bæredygtig model og strategiske samarbejder. Samlet set har projektet gjort markante fremskridt, med mere effektive strategier til at imødegå udfordringer, især i markedsføring og kursusdeltagelse, ville have styrket resultaterne.