Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fysisk aktiv i neurorehab

Region Hovedstaden

Om donationen

Donationen går til at understøtte rehabilitering efter neuroskader. Fire teknologiske løsninger skal implementeres på fire forskellige neurologiske afdelinger i Region Hovedstaden for derved at øge patienternes fysiske aktivitetsniveau. Neurologiske sygdomme er alvorlige og invaliderende, og fysisk aktivitet giver store helbredsfordele. Alligevel viser forskning, at patienterne er inaktive 70-90 pct. af dagen. Dette projekt skal hjælpe til at øge patienternes aktivitetsniveau, selvstændighed og ejerskab til eget forløb under indlæggelsen samt skabe grundlaget for en selvtræningskultur, som forhåbentligt vil følge patienterne i deres liv efter indlæggelse.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Region Hovedstaden
Støttet beløb
700.000 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det afhænger af de forskellige afsnit. Hos N11 og AfR blev projektet forankret i en grad hvor projektet var i personalets bevidsthed. Hos N35 og N45 spillede mange faktorer ind på hvorfor projektet ikke i samme grad blev forankret blandt personalet, heriblandt Covid19, manglende ressourcer i form af tovholdere etc. alt sammen faktorer vi løbende har forsøgt at adressere i samarbejde med ledelsen, men som det ikke lykkedes os at finde en løsning på.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik faciliteret fysisk aktivitet blandt indlagte patienter og kom på de fleste afsnit langt med implementeringen af træningsløsninger, dog vanskeliggjorde Covid19 vores projekt, hvorfor alle afsnittene fortsat skal arbejde videre med implementeringen. fx kunne pårørende ikke spille den rolle de var tiltænkt i projektet pga. restriktioner.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi burde have arbejdet langt mere med formidling af projektet til personalet på de enkelte afsnit. på den måde kunne vi højere grad sikre forståelse for formålet og de arbejdsgange der lå i projektet. samtidig havde vi i højere grad skabt et rum til spørgsmål fra personalet, hvor vi kunne afklare tvivlsspørgsmål eller hvis noget var uklart for personalet. endnu engang var dette ikke muligt, da vi helst skulle undgå fysisk tilstedevær på afsnittene. vi har primært benyttet mails i stedet.