Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fysisk aktivitet i psykiatrien

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

Om donationen

De retspsykiatriske patienter på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg har udover den psykiatriske sygdom ofte somatiske problematikker som følge af rygning, overvægt og inaktivitet. Mange af patienterne har ikke mulighed for udgang fra afsnittet, og derfor er en cykeltur i lokalområdet ikke muligt. Med det formål at forbedre patienternes trivsel vil afdelingen gerne kunne give dem mulighed for at cykle en virtuel tur på en E-bike som supplement til de daglige aktiviteter på afsnittet. På et andet retspsykiatrisk afsnit har de gode erfaringer med E-bike aktiviteten, som på under et år har øget patienternes aktivitetsniveau og styrket deres sociale kompetencer. Denne donation går til indkøb af to E-bikes med tilhørende iPads samt sko og tøj, som 15 patienter kan benytte.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Psykiatrisk Afdeling Esbjerg
Støttet beløb
66.000 kr., år 2022
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er to faste cykeldage med cykling sammen med andre psykiatriske afdelinger i Danmark. Dertil kommer, at nytilkomne patienter bliver introduceret til cyklerne med henblik på at træne på disse, når deres psykiske tilstand tillader dette.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er blevet taget godt imod af vores patienter. Der har været lidt udfordringer i starten da dette var en ny motionsform og der skulle derfor bruges noget tid på tilvænning til at sidde på cyklerne. Gennem det sidste stykke tid har der været en større motivation blandt enkelte patienter, som har gjort et indtryk på andre patienter også.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I starten var cyklerne placeret i vores motionsrum, hvor der kun er adgang for de patienter der skal træne. I løbet af processen valgt vi at trække cyklerne ud i fællesarealet på afsnittet, for at synliggøre hvad de kan. Dette var med til at trække opmærksomhed fra andre patienter på afsnittet, som efterfølgende viste interesse for at bruge cyklerne.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv