Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fysisk aktivitet på skemaet

Bugtskolen

Om donationen

Bugtskolen er en specialskole, som giver specialundervisning til 77 børn med generelle indlæringsvanskeligheder, der kan være kombineret med fx tale- og sprogvanskeligheder samt fysiske funktionsnedsættelser. Skolen har haft en Innowalk Pro til låns i en periode, der gav gode resultater for børnene bl.a. med mere aktivering af hænder, mere årvågenhed i hverdagen og mere ro. Med donationen kan skolen indkøbe en Innowalk Pro, der skal stå fast på skolen, så børnene kan træne dagligt. Det skal medvirke til at styrke børnenes ledbevægelighed samt give dem øget selvstændighed i hverdagen.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Bugtskolen
Støttet beløb
421.250 kr., år 2023
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er gået godt med at få eleverne op i maskinen dagligt. Det har kun været afbrudt af sygdom ved eleverne, eller ved mange personaler syge. Men det er blevet prioriteret i hverdagen for de relevante elever.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har været svært at måle på årvågenheden. Vi har dog set en øgning på vandladning og afføring hos flere af eleverne. Derudover ses der en smule ændring i ledbevægeligheden hos flere af eleverne, i flere led. Til gengæld oplever vi en øget tidinterval for brugen af Innowalken, samt en øget glæde og lyst til at komme op i den.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik desværre ikke midler til indkøb af maskinen i str. S. Så derfor er det kun eleverne der er høje nok til str. L, der benytter denne i hverdagen. Men eleverne har stort set været oppe dagligt, kun afbrudt af ferier og sygdom, og derigennem opnået daglig fysisk aktivitet med høj intensitet.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet