Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fysisk aktivitet-sundere liv

Enggaarden Social psykiatrisk bosted

Om donationen

Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Enggaarden Social psykiatrisk bosted
Støttet beløb
40.000 kr., år 2022
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteten er skemalagt på forskellig dage, så det passer ind til den døgnrytmeplan der ligger de forskellige beboere imellem. På nuværende tidspunkt er 6 beboere skemalagt ud fra dette. Der er få beboere som grundet udfordringer psykisk og fysisk ikke er aktuelle og andre grundet retslige foranstaltninger. De resterende beboere forsøges motiveret til at indgå i fremtidige ugeplaner.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I arbejdet med socialt udsatte beboere er det ofte deres dagsform, der definerer dagen. Ambitionsniveauet for projektet er muligt, når dagsformen er til det. Desværre, har det ikke alle dage været tilfældet. Målet med vægtreduktion holdt ikke. Målgruppen har tendens til overspisning og trøstespisning. De dage hvor dagsformen har været god, har de beboere som har cyklet givet udtryk for, at det har været en positiv oplevelse og efterfølgende virket mere glade.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Når beboerne var med ude at cykle var der en positiv og konstruktiv dialog. Der blev både talt om emner relateret til ADL, psykiske og fysiske udfordringer. Dialogerne fremstod mere fri og nemmere at tale om, sat op imod hvis det var samtaler i vante rammer. Cyklen er også brugt som alternativ til indkøb, hvor det normalt ville være bilkørsel.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv