Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fysisk og mental træning

Sammenslutningen af foreninger i Seniorhuset I.P.Schmidt (SIPS)

Om donationen

Sammenslutningen af foreninger i Seniorhuset I.P. Schmidt har et træningslokale, der er indrettet med træningsmaskiner til let træning samt diverse udstyr til gulv- og stolegymnastik. Træningslokalet benyttes til forskellige typer holdtræning af de ca. 250 seniorer samt personer, der er varigt ude af arbejdsmarkedet. På den måde holdes seniorerne fysisk i gang, og efter træningen mødes deltagerne til socialt samvær. Med donationen kan der indkøbes 30 stole, en stolevogn, en væghængt trækstation samt vægtskiver inkl. bord som erstatning for det udstyr, som trænger til udskiftning.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Sammenslutningen af foreninger i Seniorhuset I.P.Schmidt (SIPS)
Støttet beløb
13.130 kr., år 2023
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vil konstant være opmærksom på, at det først og fremmest vil være de ældre og handicappede der skal have første prioritet, men at der kan/ være muligt for andre målgrupper at bruge ydertiderne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi siger tusinde tak for jeres støtte. Med midlerne er det nu muligt, at udfylde nogle tidligere mangler i træningslokalet, ligeledes har det nu vist sig, at andre foreninger har budt ind på brugen af lokalet, da de stole vi har købt, åbner for særlige grupper af seniorer og handicappede.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
For nuværende er det optimalt, men da planerne er at åbne op for andre end seniorer plus 65, skal der måske også lægges planer for udvidelse af lokaliteterne/tilgængelighed

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår