Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fysisk træning af voksne

Livsstilsforeningen Fede skal Svede

Om donationen

Foreningen Fede Skal Svede er en frivillig forening af overvægtige personer, der dyrker motion i et kommunalt træningscenter. De har fået støtte til at oprette et nyt træningshold for personer, der har et træningsniveau eller skavanker, der gør, at de ikke kan følge de nuværende hold.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Livsstilsforeningen Fede skal Svede
Støttet beløb
26.400 kr., år 2019
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som nævnt er det vanskeligt at få deltagere væk fra holdet og over på et af vore "almindelige" hold. Når vi starter igen i august har vi oprettet et hold, der niveaumæssigt ligger mellem dette hold og "almindelige" hold, så vi forsøger gradvis at få folk at flytte sig. Men set i lyset af, at så mange stadig deltager på holdet vil vi konstatere, at der er sket en forankring i forhold til at få folk til at træne/motionere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi startede projektet med 8 deltagere - ved projektets afslutning deltog 15 personer i træningen på holdet 2 gange i ugen. I forbindelse med Corona ned lukningerne havde vi ikke mulighed for at mødes og træne fysisk i træningssalen - vi valgte derfor "dyrke" online træning via Facebook og kunne konstatere, at dette blev godt modtaget, hvilket formentlig er medvirkende til, at så mange "holdt ved" gennem forløbet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja, vi har vanskeligheder med pkt. 3, idet deltagere helst vil blive på holdet.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv