Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fysisk træning i psykiatrien

Psykiatrisk Center Frederiksberg

Om donationen

Distriktpsykiatrisk Center Frederiksberg, DCF, har ansvaret for den tværfaglige behandling af psykiatriske patienter på Frederiksberg. Det overordnende formål med behandlingen er at nedbringe antallet af indlæggelser ved at skabe et meningsfyldt liv for patienterne. Det sker bl.a. ved at øge deres psykiske stabilitet og daglige funktionsniveau, og et af midlerne hertil er fysisk aktivitet. I den forbindelse har DCF et samarbejde med et lokalt fitnesscenter, hvor patienterne kan styrketræne to gange om ugen. Formålet med dette projekt er at videreudvikle det eksisterende tilbud til målgruppen, så det også kommer til at indeholde introduktion til andre former for fysisk aktivitet, fx zumba og yoga samt forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Psykiatrisk Center Frederiksberg
Støttet beløb
20.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er ikke forankret, idet undervisningen kræver midler til eksterne lokaler og til undervisere. Danseundervsinsing kræver store ressourcer til forberedelse, hviilket ikke ligger inden for behandlernes daglige aktivitetsbudget og derfor er en ydelse, der for nuværende må købes udefra. Der har siden været drøftet muligheden for at føre projektet videre i form af et fælles tilbud til både indlagte og ambulante patienter, som led i det samlede tlbud af fysiske aktiviteter. Dette kræver dog midler til materialer og uddannelse af personale, samt ressourcer til planlægning af undervisning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundlæggende har projektet opfyldt sit formål - at patienterne fik mulighed for at blive introduceret til en meningsfyldt hverdagsaktivitet, som samtidig kunne bidrage positivt til et bedre fysisk og mentalt funktionniveau, samt træning af sociale kompetencer. Følgende udsagn fra underviser og behandlere i styrketræningsgruppen, DPC Frederiksberg/Vanløse understøtter dette: "Det har været en overvindelse og en udfordring at skulle springe ud i en fælles aktivitet, som man intet kender til (og derved nok heller ikke er sindssyg god til), og det gør det helt sikkert nemmere i fremtiden at få den succesoplevelse med i bagagen "at prøve nye ting af"... Både min egen deltager og de patienter, jeg har talt med, har den opfattelse af Yoga og Zumba, at det var fantastisk (...) Underviserne var rigtig dygtige, og bedst af alt, de tog hensyn uden at ”tage for meget” hensyn. De var gode til at graduere, så man kunne deltage uanset niveau og begrænsninger." (Recovery mentor). "Flere nævner, at de gerne så, at der blev lavet lignende tilbud, eller at der kom et fast zumba/yogahold (...). Jeg oplevede, at vi med tilbuddet om yoga og zumba fik fat på en målgruppe af patienter, som ikke har været interesseret i vores andre fysiske tilbud i DPC. Vi fik fat på yngre kvinder fra DPC og OPUS, samt kvinder i DPC, som har været tilbageholdende og usikre i forhold til egen formåen, men som havde mod på at træne i et mindre, og trygt, miljø (...). De tilbagemeldinger, jeg har hørt fra patienter, går primært på de, der var til yoga - flere har på egen hånd har opsøgt Yin-yogaundervisning; bl.a. gennem Ældresagen. Mere eller mindre alle deltagere til begge tilbud har været glade for det og følt sig trygge, hvilket deltagerantallet og gengangerne vidnede om" (Ergoterapeut). "Jeg oplevede patienterne som meget engagerede og glade for tilbuddet. Fremmødet var forholdsvis stabilt, med mange gengangere, hvilket også tyder på, at der var en del, der følte, de fik noget godt ud af det. Jeg oplevede stor energi og gåpåmod fra deres side. De var smilende og opslugte af dansen, mens vi var igang (...) Formen omkring dialog - dans - frokost + dialog, fungerede rigtig fint og gjorde det muligt at føle "holdstemningen". Det var en udfordring at tilrettelægge sværhedsgraden i undervisningen, så alle fik mest mulig ud af det hele tiden (...). Jeg forsøgte at variere, så der både var simple og lidt mere komplicerede bevægelser, så alle fik noget, der passede til dem (...). Der var et par stykker, som muligvis godt kunne komme ud og tage en almindelig time i et fitnesscenter, men det var ikke flertallet. Jeg fornemmede et tydeligt behov for løbende kontakt, pauser og tryghed. Det ville være en fordel at give dem flere timer på sådan nogle "lukkede" hold, før de vil kunne føle sig godt tilpas i eksempelvis et fitnesscenter. Jeg fik rigtigt meget ros og positive tilbagemeldinger fra alle deltagerne, der er ingen tvivl om, at den type undervisning har manglet som tilbud. Lokalet, personalet, patienterne - ja hele konceptet var absolut en succes!" (Professionel danselærer, zumba undeviser)

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ud fra de meget positive tilbagemeldinger fra både patienter, behandlere og undervisere, var de udvalgte aktiviteter de mest hensigtsmæssige at begynde med. Yoga havde til formål at lade patienterne mærke egen krop og at arbejde med vejrtrækning og kropsfornemmelse. Zumba havde til formål at arbejde med kondition, rytme, koordinering og samspil. I projektansøgningen var der nævnt flere aktiviteter efter ønske fra målgruppen, men efter råd fra undervsierne blev der senere udvalgt to genrer, med henblik på at kunne tilbyde flere undervisningslektioner med samme aktivitet. Det fremgik, at det kunne have været en fordel med en udvidet projektperiode og evt. et større ansøgningsbeløb, således at udbuddet af undervisningsgange var større, og perioden for undervisning længere. Dette kunne muligvis have haft indflydelse på rekruttering af deltagere, idet flere patienter undervejs muligvis ville have haft mod på at tilmelde sig via tilbagemeldinger fra allerede deltagende patienter.