Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Gå Bornholm Rundt

Hjerneskadeforeningen

Om donationen

Donationen går til en landsdækkende indsats, der skal få mennesker med hjerneskade ud af ensomhed og isolation og ind i sociale netværk, hvor de kan være fysisk aktive. Corona-pandemiens nedlukninger af sociale aktiviteter har medført, at det ikke har været muligt at mødes med andre ligesindede indendørs. Mange blandt foreningens medlemmer er ensomme og savner det sociale samvær. Med donationen vil foreningen arrangere ”Gå Bornholm Rundt” i maj 2022 for 100-125 deltagere og frivillige fra hele landet, hvor der skal gås seks etaper af 15-20 km om dagen. For at træne til turen er der etableret gå-grupper, som mødes hver uge til kortere eller længere vandreture. En naturterapeut vil guide deltagerne gennem forløbet med træning, råd og vejledning og arrangere de længere vandringer. Målet med projektet er, at medlemmerne kan danne varige relationer, skabe venskaber og efterfølgende fortsætter med at mødes og deltage i de lokale foreninger.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Hjerneskadeforeningen
Støttet beløb
191.500 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Her i vores lokalafdeling Sydfyn & Øerne fastholder vi gåture et par gange om ugen. Vi er fortsat på shelterture, hvor der er indlagt gåture og det vil vi fortsætte med fremover også. Jeg hører rundt omkring fra andre deltagere, at de også fortsat går lange ture og mødes med andre for at fastholde motion og snak.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det blev en succes ud over alle forventninger. Allerede fra dag 1 var der en super stemning og godt humør blandt deltagerne. Alle mødte op til morgengymnastik, dagens opvarmning til de lange gåture. mange dannede små grupper, hvor de gik sammen - og flere har dannet realationer på tværs af lokalafdelinger og afstande. Fællesskabet trådte tydeligt i kraft, når enkelte var lidt opgivende, så trådte andre til og sammen nåede man meget mere end vi på nogen måde havde turde håbe på. Målet er 100% opf

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det var op til hver enkelt at få gang i gåturene og vi havde arrangeret nogle længere gåture, men ikke mange deltog nok pga. afstanden, da vi kom fra hele landet. Vi forsøgte at få engageret de lokale bestyrelser til at bidrage for deres medlemmer - det lykkedes desværre ikke - og her kunne vi måske gøre mere. Men det kræver økonomi for at kunne arrangere flere vandreture ude lokalt.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle