Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Gå Dig Glad i Svendborg

Frivilligcenter Sydfyn/ Kontakt mellem Mennesker

Om donationen

Projektet GåDigGlad skal i løbet af en periode på to år fremme sundheden blandt borgere i Svendborg. Gennem et udbud af gåture, faciliteret gennem Frivilligcenter Sydfyn, er målet at få flest mulige borgere ud at motionere. Dannelsen af et socialt netværk mellem deltagerne skal medvirke til at skabe nye, vedvarende sunde vaner. Der skal være en bred palet af ture, der tiltrækker flest mulige med behov for et gratis tilbud om at komme ud og gå en tur. Turene skal afholdes en gang om ugen á en times intervalgang (en om formiddagen og en ved fyraftenstid), en motionstur af ca. 1½ times varighed, en ”stilletur” af ca. 1 times varighed for stressramte og andre, der har behov for at deltage uden krav om at være socialt aktiv eller involveret. En gang om måneden vil der blive afholdt et informationsarrangement, hvor alle kan komme og høre mere om tilbuddet, og en gang i kvartalet vil der være en ekstern oplægs-holder til stede, der indbyder til at styrke motivationen. Donationen fra TrygFonden skal gå til opstart af GåDigGlad-projektet, der forventes at være selvkørende efter 2 år.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Sydfyn/ Kontakt mellem Mennesker
Støttet beløb
372.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg tror vi her efter projektets 1. år er halvvejs med forankringen. Der er etableret en gruppe deltagere (ca. 25) der kan betragtes som "faste", men da projektet, i større grad end vi havde turdet håbe på, bringer deltagerne videre på mange planer i deres liv, er der samtidig stor gennemstrømning. Det andet år bliver forankringens år!

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målene blev i høj grad indfriet. Mht hvorvidt turene ser ud til at overleve i det frivillige er det tidligt at spå om, men pt er der en frivillig-gruppe på 5 deltagere der forestår 3-4 ture om ugen. I spørge- og evalueringsskemaer har hovedparten af de adspurgte deltagere angivet at projektet bringer dem tættere på deres mål om at motionere regelmæssigt og udvide deres sociale kontaktflade.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har ikke været tilslutning til cafémøder. Det er gåturene der trækker for deltagerne, men de er jo også er kerne-aktiviteten. Undervejs er det forsøgt at få rollator-ture op at stå, de er nedlagt efter ca. 6 måneder, grundet for ringe tilslutning. De få borgere der gerne ville var ganske enkelt for skrøbelige og mødte meget sporadisk (måske 1 gang mdl.) og kom derfor ikke til at mødes. Kræfterne skulle måske derfor have været brugt anderledes