Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Gå Dig Glad, region Syddanmark

Frivilligcenter Sydfyn/ Kontakt mellem Mennesker

Om donationen

Denne donation går til et projekt, der vil etablere og uddanne frivillige i Region Syddanmarks frivilligcentre til at varetage ugentlige gåture med borgerne. Mange borgere, der ikke deltager i foreningslivet, tilskyndes af læger til at motionere, men det kan være svært for borgerne at komme i gang. Projektet Gå Dig Glad i Svendborg har de seneste to år arbejdet for at skabe et fællesskab, der gør det nemmere for borgerne at komme afsted og dyrke motion. Gåture som uforpligtende motionsaktivitet er nemt for sårbare borgere at deltage i og kan motivere deltagerne til at benytte sig af andre af frivilligcentrets tilbud. Siden projektets opstart i Svendborg har der været forespørgsler fra andre dele af landet, og ønsket er derfor at udvide projektet til så mange frivilligcentre som muligt i regionen. Donationen skal blandt andet gå til en projektleder, der skal stå for kontakten til de interesserede frivilligcentre og hjælpe med at etablere de nye gågrupper med varierende temaer og distancer. Implementeringsprojektet forventes at vare i to år.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Sydfyn/ Kontakt mellem Mennesker
Støttet beløb
832.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
18 grupper (af 25 mulige) er jeg overbevist om er solidt forankrede. 3 er stoppet helt. Forhåbentlig er 3 mere på vej til at forankres, dog afhængigt af den kommende, lille indsats fra en medarbejder i de pågældende frivilligcentre. Forankringen sker gennem de 10 etablerede facebooksider og grupper. De 9 hører til en lokalitet/by (Gå dig glad i Tønder, -i Sorø m.fl.), den sidste er overordnet for "Gå dig Glad". Flere steder er der også en fysisk kalender, hvor man skriver deltagerantal m.m.. Facebooksiderne understøtter sammenhængskraften, det giver deltagerne følelsen af at være del af noget, kalendrene er til at understøtte og minde om, at der er aktivitet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Er det lykkedes? Ja og nej. Der er etableret ”Gå dig Glad” 15 forskellige steder. 11 steder er det i forbindelse med et Frivilligcenter. Tønder, Skærbæk og Løgumkloster er under Tønder Frivilligcenter. Skårup, Tved, Rantzausminde, og Svendborg (med samlet 8 ugentlige ture) er under Frivilligcenter Sydfyn (Svendborg). Frivilligcentrene i Ringe (Faaborg-Midtfyn), Nyborg, Sorø og Stevns har etableret grupper, men gruppen på Stevns er stoppet igen. Så altså færre frivilligcentre end forventet (6), men flere grupper (22). De sidste 4 steder, Præstø, Marslevvej i Svendborg, Nordborg og Odense er grupperne etableret af privatpersoner, der på egen hånd og med støtte fra projektledelsen er gået i gang. Alle disse grupper lever med et stærkt engagement i skrivende stund. Af de spørgeskema-interviews jeg har gennemført med turlederne fremgår at de er blevet mere opmærksomme og bekendt med frivillige tilbud, og indgår i andre sammenhænge. Der er et stort antal, både deltagere og turledere, som har taget første skridt til forandring ved at deltage i gågrupperne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hvis der skulle have været involveret flere frivilligcentre, som det oprindeligt var tanken, tror jeg at tidlig kontakt til Paraply-organisationen FRISE havde været en fordel. På den anden side var det været vigtigt at starte med at bygge relationer til de lokale frivillige og små foreninger og interessenter, udenom organisationerne. Det er relationerne der bærer et projekt af denne slags, og en kontakt til f.ex. Ældresagen skal være på lokalt niveau for at have nogen værdi. Det samme gør sig gældende når de rette frivillige skal findes; jeg rammer muligvis ikke rigtigt første gang, men måske kender de nogen... I rekruttering af frivillige siges der ofte "ja", når det er en bekendt der spørger. Relationen! En mulighed der ret hurtigt viste sig, og som slet ikke var beskrevet, var at enkeltpersoner, der hørte om projektet kunne starte grupper. 6 grupper er opstået på denne måde (de 5 lever) og her har pressen har været en aktiv medspiller. Jeg er af den opfattelse at der i landets frivilligcentre er for travlt til aktivt at tænke et projekt af denne karakter ind, så fremover skal der være en meget bredere søgning efter kommende turledere og deltagere. Frivilligcentrene kan være mulige start-steder, og på den måde kan det måske kaste lys på centrene, men de bliver ikke omdrejningspunkt fra starten. Idéen om, at styregrupper kunne samles er kun realiseret i Tønder, og er i høj grad båret frem af en stærk leder af frivilligcentret.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start