Søg støtte

Søg

Selvevaluering

GadeBad - mere end et bad

Foreningen Sjællandsgade Bad

Om donationen

Der er en klar sammenhæng mellem det at være ren og ens mentale velbefindende, men mulighederne for at få et bad som hjemløs i København er begrænsede. Foreningen Sjællandsgade Bad, som driver Sjællandsgade Bad på Nørrebro, vil derfor tilbyde en ugentlig badedag til de hjemløse, som samtidig kan være en pause, hvor der er plads til socialt samvær, at få vasket sit tøj og få en kop kaffe. Der vil også blive arrangeret sociale arrangementer for de hjemløse nogle gange om året.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Sjællandsgade Bad
Støttet beløb
595.250 kr., år 2021
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes os at skabe en stabil indsats for hjemløse og socialt udsatte i København. Af økonomiske hensyn bliver indsatsen fra 2024 lagt sammen med et eksisterende samarbejde med Grace Kbh om ugentlige badedage for hjemløse, hvor Sjællandsgade Bad stiller faciliteter til rådighed mens Grace bidrager med socialfaglig viden og kompetence. Indsatsen målrettet udsatte kvinder fokuseres fremover i særskilte arrangementer i samarbejde med ngo'er, der arbejder med kvinder i udsatte positioner

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projekt Gadebad er gennemført som planlagt med stor succes. Det lykkedes at konsolidere projektet med ansættelsen af en socialfaglig medarbejder og en fast ugentlig åbningsdag for målgruppen gennem hele perioden. Der er afviklet ekstraordinære arrangementer og skabt et inkluderende fællesskab for målgruppen. Desværre er vi ikke lykkedes med i udpræget grad at nå ud til gruppen af særligt sårbare som fx kvindelige hjemløse, hvorfor vi vurderer den samlede indsats til 8.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det ville have været en fordel også at have en kvindelig socialfaglig ansat til at realisere indsatsen for udsatte kvinder i vores tilbud. Det kræver et særligt fokus på trygge rammer for at være et reelt tilbud for udsatte kvinder, fordi de ofte er ofre for seksuelt motiveret vold og seksuelle overgreb. Det fordrer en helt særlig faglighed som vi har haft svært ved at imødekomme med vores (i øvrigt kompetente) mandlige socialfaglige medarbejder.