Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Gadekøkken med vision for byen

Boligsocial helhedsplan for Charlottekvarteret, Hedehusene

Om donationen

Børn og unge fra Charlottekvarteret ved Hedehusene skal have bedre chancer for at danne relationer til andre unge og voksne på tværs af sociale, kulturelle og økonomiske skel. Arbejdet med et gadekøkken og events omkring det skal fremme de unges aktive medborgerskab. De unge vil deltage i hygiejnekurser, dekoration af gadekøkkenet samt events, idéworkshops og pop-up arrangementer.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Boligsocial helhedsplan for Charlottekvarteret, Hedehusene
Støttet beløb
452.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den skabende by 2640 har været samarbejdspartner hele vejen igennem projektet, og der er stærkt engagerede kræfter i foreningen, som fra deres plads i bestyrelsen fortsat vil arbejde aktivt for og sammen med de unge. Desuden er projektet gennem lokalsamfundets kendskab til det - herunder ikke mindst kommunens administration og byråd - med til at sikre projektet en effektiv forankring.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Over 40 børn og unge fra Charlottekvarteret samt 10 fra det øvrige Hedehusene har engageret sig i projektet og foreningen Den skabende by 2640. Interviews understreger deres følelse af bidrag, netværk, tilhørsforhold og kendskab til lokalsamfund. Over 20 lokale voksne har deltaget. Langt over 1000 har fået kendskab til projektet gennem deltagelse, besøg eller medier. Alle unge har haft progression i deres uddannelse. Blikket på unge i byen har ændret sig med denne nye form for platform.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kombinationen af de nævnte aktiviteter har været helt rigtig både for de enkelte, ret så forskellige deltagere, deres indbyrdes forhold og følelse af at deltage og ift. at bygge bro til lokalsamfundet. Den corona-relaterede justering af aktiviteterne midtvejs udfoldede kun potentialet endnu mere for de unges aktive deltagelse og udfoldelse i lokalsamfundet.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start