Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Gallo Kriserådgivning

Gallo Kriserådgivning

Om donationen

På Gallo Kriserådgivning, der er en frivillig non-profit forening, har man oplevet en øget stigning i antallet af henvendelser. Gallo Kriserådgivning er både et værested med hyggeligt samvær og spisning samt et tilbud om anonym, gratis og professionel hjælp. For fortsat at kunne tilbyde omsorg, fællesskab og terapi er formålet med dette projekt at støtte med midler til den daglige drift.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Gallo Kriserådgivning
Støttet beløb
50.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ønsker næste år at blive endnu bedre til fondsansøgninger, så vi kommer på forkant og ikke skal søge midler til drift akut. Ligeledes ønsker vi flere faste bidragsydere. Gallo Kriserådgivning er dog fast forankret og vil fortsætte mange år frem i tiden, blandt andet takket være de frivillige og vores fantastiske leder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gallo Kriserådgivning hjælper dagligt vores brugere og dette har vi kunnet blive ved med. Vi har desuden arbejdet på at forbedre Gallo Kriserådgivning organisatorisk og sikret Gallos virke i de næste år. Trygfondens bidrag har været afgørende for at det har kunnet løbe rundt i år.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ønsker næste år at få ansat mindst én værestedsmedarbejder mere, så vi endnu mere end nu kan afholde aktiviteter for vores brugere, tilbyde kurser til de frivillige og følge vores faste brugere når de har det sværest, eksempelvis under indlæggelse.