Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Gamerrum med tilgængelighed

Randers Kommune og Danske Handicaporganisationer Randers

Om donationen

På handicapområdet i Randers oplever man, at en del handicappede gerne vil deltage i den populære aktivitet: gaming. En del handicaps kræver imidlertid et særligt udviklet gamerrum. Randers Kommune og Danske Handicaporganisationers Randersafdeling vil derfor med denne donation etablere et handicapvenligt gamerrum i Aktivitetscenter Randers. Rummet skal også være et middel til at motivere målgruppen til at søge fællesskaber og sociale aktiviteter.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Randers Kommune og Danske Handicaporganisationer Randers
Støttet beløb
99.924 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er fuldt forankret i både dagtilbuddet og klubben som benytter Aktivitetscenterets lokaler to gange ugentligt. På den anden side af genåbningen forventer vi at det eskalerer. Samtidig vil vi reklamere for muligheden for at låne gamerrummet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pt. har ca. 70 personer besøgt og afprøvet gamerrummets faciliteter, hvilket stemmer overens med ovenstående mål. Kontinuerligt er der pt. ca. 25 personer som benytter gamerrummet (pga. Corona situationen er det ikke muligt at ret mange benytter rummet samtidig). Efter genåbning forventer vi, at ca. 50 personer vil bruge gamerrummet kontinuerligt. Vi har oplevet gode eksempler/erfaringer med at rummets faciliteter medvirker til at øge social aktivitet og fællesskaber omkring gaming.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har ikke været muligt at afholde indvielse og events, men på trods deraf, har det vist sig at gamerrummet i sig selv, har været en rigtig god promovering. Borgerne har søgt rummet og mulighederne der. Vi har introduceret det til små grupper ad gangen. I dagligdagen er der opstået aktivitet i gamerrummet ud fra alene rummets faciliteter og samværet der – dermed har vi ud fra de givne forudsætninger, gjort noget andet en planlagt, og det har vist sig at have positiv effekt.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start