Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Genanvendelsesprojekt

Mændenes Hjem

Om donationen

Mændenes Hjem er en selvejende institution, der driver en række sociale og sundhedsfaglige tilbud på Nørrebro. Dagligt er institutionen i kontakt med 500-600 udsatte borgere, der ofte er berørt af hjemløshed, misbrug eller lignende. Fælles for alle brugerne er, at de har komplekse sociale- og sundhedsfaglige problemer, som de har brug for hjælp til at håndtere. Mændenes Hjem har siden 2015 drevet et beskæftigelsesprojekt om salg af genbrugstøj, hvor der årligt inddrages 20-40 udsatte borgere. Denne donation skal gå til at udvikle tøjprojektet ved at ansætte en koordinator, der bliver ansvarlig for at systematisere arbejdet, rekruttere frivillige og holde styr på de praktiske detaljer. Koordinatoren vil være ansat i ét år, hvorefter ambitionen er, at der er etableret et stabilt frivilligkorps, der kan stå for driften af indsatsen. Målet med projektet er skabe kontinuerlig beskæftigelse for 20-40 udsatte borgere ved meningsfuldt og værdigt arbejde med genanvendelse, og herunder skabe økonomisk bæredygtighed gennem salg af tøjet i butikken.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Mændenes Hjem
Støttet beløb
355.000 kr., år 2018
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet kan endnu ikke finansieres ved tøjsalg alene - blandt andet fordi der er flere lønudgifter end forventet i projektet. Mændenes Hjem har dog vurderet, at udlevering og håndteringen af tøjet er så værdifuld en indsats, der frigiver tid til kerneopgaven i andre afdelinger, at organisationen vil medfinansiere projektet i et stykke tid, således at projektet har lidt længere tid at opbygge bæredygtig økonomi på. Projektet vil i 2020 også søge eksterne midler til yderligere udvikling og personaletimer, da potentialerne har vist sig meget store og beskæftigelses -og genanvendelsesdelen har vist sig at være store successer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har skabt beskæftigelse for udsatte brugere og opstartet en succesfuld butik. Der er etableret en velfungerende sorteringscentral og lager, hvor frivillige og udsatte dagligt arbejder sammen om at klæde bydelens udsatte værdigt på. Det økonomiske mål er ikke fuldstændig opfyldt endnu, da salg af tøj endnu ikke fuldt ud dækker projektomkostningerne. Det skyldes blandt andet, at der er brug for en del personaletimer for at rekruttere frivillige og støtte de udsatte mennesker i beskæftigelse. Projektet har dog udsigt til at blive selvfinansierende inden for en overskuelig fremtid, da indtjeningen er støt stigende.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne var de helt rigtige - men vi havde undervurderet hvor mange personaletimer, der var brug for i projektet. Driften varetages primært af frivillige, men der er brug for en del personaletimer til projektstyring, koordinering med afdelinger, der skal modtage tøj, økonomistyring, frivilligrekruttering, frivilligoplæring - som er særlig vigtig i et miljø med meget udsatte mennesker.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet