Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Genoptræningsudstyr

Scleroseforeningen

Om donationen

Der er i dag ca. 15.000 danskere, der lever med sclerose. Scleroseforeningen driver landets to eneste sclerosehospitaler i henholdsvis Haslev og Ry, hvor der hvert år behandles over 1.200 patienter i individuelt tilrettelagte forløb over 3-5 uger. Genoptræning af mistede funktioner kan for mange mindske lidelserne, og intensiv styrketræning er derfor blevet en vigtig del af genoptræningsforløbet. Hospitalet i Haslev råder i øjeblikket over to styrketræningsmaskiner (til hase- og knæmusker og brystmuskulaturen). Donationen fra TrygFonden skal gå til indkøb af to ekstra træningsmaskiner til træning af lår- og skuldermuskler. Foreningen håber i fremtiden at have en maskinpark, som man finder i træningscentre.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Scleroseforeningen
Støttet beløb
97.900 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er ingen tvivl om, at jo flere tilbud vi har, des bedre er behandlingen af de udfordringer sclerosepatienter dagligt kæmper med. Både træningsmaskinen og briksen bliver brugt hver dag og skaber stor værdi for mange mennesker hver eneste dag.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har været så heldige at få nedenstående maskine bevilget. Vi glæder os meget til at få den i huset idet vi ser den som en stor fordel for mennesker med sclerose. Nærmere beskrivelse herunder: Cybex Total Acces Arc trainer / Crosstrainer er en maskine som giver flere muligheder. Den kan bruges ift. konditionstræning, opvarmning før styrketræning, automatisering af gangmønster samt trappetræning. Den er egnet til mennesker med MS, da den er specialfremstillet til mennesker med funktionshandicap (nem indstigning og god sikkerhed). Maskinen kan justeres i skridtlængde og rotationsmønster, fra lave flade bevægelser til reel trappe bevægelse. Maskinen har easy acces, hvilket betyder en lav indstigning bagfra, hvor man kan låse fødderne fast og træde sikkert ind i maskinen uden at den bevæger sig. Nyt i evalueringen: Maskinen er nu i huset og alle de forventninger vi havde (se ovenstående) til maskinen er opfyldt. Det er af stor værdi, at vi har mulighed for at tilbyde sclerosepatienter denne form for træning. Derudover fik vi lov til at bruge det resterende beløb (16.000 kroner) på en briks, som er altafgørende i at have en velfungerende og opdateret fysioterapi er afgørende for fysioterapeuternes arbejde med patienterne. Vi har 52 patienter indlagt hver dag og vi bruger brikse mange gange dagligt. Dels bliver briksene slidt over årene og med øget patient antal har vi behov for mange behandlingspladser. Vi er derfor meget taknemmelige for at have fået legat til indkøb af en briks til Sclerosehospitalet i Haslev.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores behov har ændret sig en smule, hvorfor vi har ansøgt om og fået bevilget en anden maskine (beskrevet ovenfor)