Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Genoptrykning af opl.piece

Røde Kors-Rødovre afd.

Om donationen

Mange danskere lever og dør i ensomhed, men ingen bør dø alene. Dette projekt har til formål at støtte med midler til genoptrykning af en informationspjece for Vågetjenesten under Røde Kors Rødovre. Informationspjecen skal lægges på plejehjem og ved lægekonsultationer samt medvirke til at øge opmærksomheden hos ældre og pårørende omkring vågetjenestens tilbud.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors-Rødovre afd.
Støttet beløb
4.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vil fortsat arbejde på at blive mere kendt og gøre os synlige.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har det sidste års tid fået mange flere opkald end de forrige år.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det tror jeg ikke, og opmærksomheden på vågetjenestener som tidligere sagt stigende.