Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Giv en stemme til pårørende

SAVN - for børn og pårørende til indsatte

Om donationen

Donationen går til at undersøge, hvilke behov indsattes børn og andre pårørende og de indsatte selv har for at kunne fortsætte et familieliv og tilgodese børnenes trivsel. I projektet skal indsamles data fra både pårørende og indsatte, som befinder sig på forskellige tidspunkter i afsoningsforløbet. Cirka 3.500 børn har på ethvert givet tidspunkt en far eller mor i fængsel. Børnenes hverdag og generelle trivsel påvirkes af farens eller morens fængsling, der kan gøre det svært at være en del af fællesskaberne i skolen og påvirke deres faglige niveau i negativ retning. Foreningen SAVN har fokus på at få de pårørende bragt sammen i fællesskaber, hvor de kan trække på hinandens erfaringer og spejle sig i hinandens liv. Foreningen samarbejder med Kriminalforsorgen og andre offentlige institutioner.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
SAVN - for børn og pårørende til indsatte
Støttet beløb
349.375 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den 18. maj afholdt SAVNs bestyrelse og medarbejdere et strategimøde, hvor de forskellige forslag til kommende aktiviteter blev diskuteret. Efterfølgende har der været afholdt et bestyrelsesmøde, hvor ideerne er blevet yderligere diskuteret og fem er blevet udvalgt, som dem der nu skal arbejdes videre med. Så forankringen af projektet/undersøgelsen er i fuld gang og vil i løbet af 2020 materialisere sig i en række aktiviteter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har for første gang i SAVNs historie fået erfaring med at spørge målgruppen, både brugere af organisationen og pårørende uden kendskab til SAVN, om deres behov for hjælp og støtte i forskellige situationer. SAVNs bestyrelse har fået et kvalificeret beslutningsgrundlag og vi har fået større opmærksomhed på nødvendigheden af at lave samarbejdsprojekter f.eks. med Kriminalforsorgen. Vi har også fået et mere nuanceret blik på organisationens nuværende image og aktiviteter - og manglende bredde.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Børnenes og de unges egne stemmer mangler i undersøgelsen. Vi valgte dem fra, da det kræver særlige etiske overvejelser og godkendelser fra forældrene, hvis vi skulle inddrage data fra unge under (16) 18 år, men i bagspejlet kunne det have været godt. Ex. bliver forældrene spurgt, om SAVN skal iværksatte børne- og ungegrupper, hvor det ville være mere relevant at spørge de unge selv. Undersøgelsen forløb ellers godt, med langt flere respondenter end vi have regnet med.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start