Søg støtte

Søg

Selvevaluering

GLASVÆRKET ved Odense Havn

Glasværket ved Odense Havn

Om donationen

Glasværket er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at drive produktion af glaskunst. De ønsker at udarbejde et projekt, hvor unge truet af misbrug og/eller kriminalitet kan komme i et forløb, som skal styrke de unges selvværd og skabe et fællesskab. Denne donation skal gå til 12 piber, der skal bruges til at blæse glasset op i glasfremstillingen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Glasværket ved Odense Havn
Støttet beløb
76.000 kr., år 2017
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har nu fået faglig støtte i et netværk fra det tidligere Fyens Glasværk (der stoppede i Odense i 1990 hvor Holmegaard Glasværk flyttede Fyens Glasværk til Næstved og herefter det lukkede fordi det gav underskud) Fabrikschef Anders Thyberg Jørgensen, værkfører Poul Espersen og forfatter (Fyens Glasværk gennem tiderne) Niels Andersen som rådgiver os med indkøb og opbygning af diverse værktøjer samt opbygning af produktion Vi har daglig gang i at lave glas og har fået opbygget vores egen glasbutik som vi daglig har salg fra. Der laves dagligt lys til salg fra vores egen lysværksted vi har fået opbygget. Vi har en ny tilrettet hjemmeside og er på facebook. Vi mangler stadig at få opbygget en egentlig produktion, det kræver at vi får lavet produktionsværktøjer. Alt det vi i glasværket af "maskiner" udluftning har fået lavet er nu EU godkendt - det har været et kæmpe arbejde fordi der i 2012 var nye EU regler for Glasværk som man ikke kendte til i Sikringsstyrelsen og ved Kosan gas, som betød at vi skulle lave meget om og det kostede os mange penge. Vi har nu også skaffet maskiner så vi kan begynde opbygge et træværksted hvor vi bl.a. kan lave træforme til glas m.m og få tilknyttet trædrejere. Vi skal nu i gang med at få EU godkendt alle maskinerne der er brugte, så de er lovlige. Det største der er sket er at Odense Glasværk var en af de 72 virksomheder/forretninger der ud af over 4000 indstillede blev kåret i the Best of Odense 2017 den 28. oktober på Odense Teater hvor Odense Glasværk fik prisen som bedste håndværksvirksomhed i Odense 2017.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i dag ca. 30 frivillige der understøtter Glasværket. For at videreudvikle Frivillighedsstrategien har vi opbygget en støtteforening til Glasværket med egen bestyrelse og vedtægter (består af frivillige). Hvert medlem betaler 100 kr. om året til Støtteforeningen. Støtteforeningens bestyrelse udsender løbende et informations materiale Ællingerne som fortæller medlemmerne hvad der sker på Glasværket og hvor man kan hjælpe til ved arrangementer og i det daglige arbejde. Støtteforeningen har i dag 160 medlemmer som man kan inddrage i Glasværkets opbygning. Glasværket har i dag 3 "skæve" unge under oplæring som Glasmagere. Den ene af de unge er autist og er fantastisk dygtig og er nu begyndt at kunne begå sig blandt flere mennesker. Du 2 andre unge har haft store sociale problemer og er ude af misbrug og kriminalitet. Wung Tsun med gruppen af de unge kører efter planen og vi har haft lederen Per Jørgensen på uddannelse 2 gange i Tyskland han har et fantastik tag i de skæve unge. Hvis vi får Per Jørgensen fast ansat gennem den ansøgning der ligger ved Trygfonden vil vi dagligt kunne styrke hele arbejdet med de unge.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hvis vi havde penge til at ansætte folk ville vi være nået meget længere med at få folk i ordinær jobs og opbygge vores produktion i virksomheden - alt er indtil nu lavet af frivillige og socialt udsatte og med støtte fra fonde og erhvervslivet. Vi er på rette spor husk vi fik først gang i 1 af glasovnene efter januar 2017 og glasmagerne havde ikke lavet glas i 17 og 24 år, men det er de begyndt at kunne nu.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle