Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Gode leveår for de svage ældre

Brugerrådet ved Aktivitetscentret Knudepunktet, Vejen Kommune

Om donationen

Knudepunktet er et aktivitetshus, hvor 200 borgere i alderen 60+ og førtidspensionister mødes til motion, aktiviteter og socialt samvær. Knudepunktets brugerråd beskæftiger sig bl.a. med, hvordan den enkelte borger bedst muligt støttes i at bevare en god hverdag og nogle gode leveår. Knudepunktet har et motionsrum med en NuStep maskine, som er så populær, at flere ikke har mulighed for at bruge den. Med donationen kan brugerrådet indkøbe endnu en maskine, så flere får mulighed for at træne kredsløb, styrke og krydskoordinering. Maskinen kan indstilles, så den kan bruges af personer med bl.a. apopleksi, rygmarvslæsioner, Parkinsons og KOL, og dermed kan de personer, som er svækkede, få mulighed for at træne.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Brugerrådet ved Aktivitetscentret Knudepunktet, Vejen Kommune
Støttet beløb
74.625 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har nu mulighed for at "frigøre" den ene Nustep fra holdtræning, således den anden Nustep kan bruges af andre brugere der ikke er på hold.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ser tydeligt at de ældre der før opgav at træne pga lang ventetid igen har fået mod til træning. Der er ikke så lang ventetid længere hvilke gør at de lettere kan komme til. Derfor er der flere af de svage ældre (og de mere friske) der træner og de kan træne længere tid på Nustepmaskinen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes Nustepmaskinen fungere optimalt, da denne maskine opfylder mange af de svage ældres og andre brugeres behov for motion. Den bruges flittigt.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår