Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Gode overgange fra FGU til EUD

Foreningen Nydansker

Om donationen

Foreningen Nydansker (NFD) modtager støtte til at iværksætte et pilotprojekt, der skal bygge bro mellem elever på FGU og erhvervsuddannelse. Donationen fra TrygFonden dækker udgifterne til projektledelse, mentor rekruttering og -uddannelse samt kampagneaktiviteter. EUDer et uddannelsestilbud målrettet alle unge ml. 15 og 25 år, som af sociale, faglige og personlige årsager endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller aktuelt er i beskæftigelse. Mange FGU-elever er motiverede for at tage en ungdomsuddannelse, herunder særligt en erhvervsuddannelse (EUD), men de har brug for ekstra støtte og hjælp for at nå dertil.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Nydansker
Støttet beløb
1.064.660 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har iværksat tiltag for at forankre projektet, herunder at søgt nye midler med fokus på dette område. Vi har overdraget mentorer til FGU og delt indblik i forankringsprocessen gennem IT-systemer og møder med interessenterne. Dog er det ikke lykkedes i højere grad, da denne ansøgning ikke inkluderede konkrete planer for oplæring i vores metoder. Vi har dog indhentet interessetilkendegivelser til dette og sendt en ny ansøgning og håber på midler fra jer til at implementere det i fremtiden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
76,5 % af lærerne/vejlederne mener, at oplæggene har bidraget til, at FGU-eleverne kan vælge uddannelse på et mere oplyst grundlag og har haft en positiv effekt på elevernes valgkompetence. 62 % af eleverne giver udtryk for, at de har fået mere viden om EUD gennem oplæggene. 97,9 % af dem, der har haft en mentor, oplever, at de er kommet tættere på deres EUD-mål. 28,8 % er startet på EUD, og 62,1 % er sikre på at de kan /kommer til at starte på EUD efter FGU på grund af mentorforløbet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forbedret planlægning af oplæggene ved at arrangere dem 6 måneder i forvejen og samle flere på en dag for at maksimere effektiviteten. Indførsel af møder med vejlederne før iværksættelsen af aktiviteterne for at drage nytte af deres ekspertise. Sammensmeltning af oplæg fra EEO og Foreningen Lige Adgang for at mindske belastningen på FGU. Planlægning af EEO-oplæg en gang årligt på hver skole for at undgå gentagelser. Øget samarbejde mellem mentorer og FGU for at styrke forankringen.