Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Godt fra start

Børnecancerfonden

Om donationen

Denne donation går til projektet ”Godt fra Start”, der arbejder for at skabe større tryghed, forbedret patientsikkerhed og øget behandlingskvalitet for familier med kræftsyge børn. Børn og unge med kræft bliver stadig tidligere udskrevet til hjemmet efter diagnose, og familierne står over for selv at skulle håndtere den nye komplekse livssituation, fx med medicinering, opmærksomhed på bivirkninger og særlige hygiejnerestriktioner. På Rigshospitalet får familier med kræftsyge børn ét opfølgende hjemmebesøg af en sygeplejerske efter den første udskrivelse, men for 60 pct. af familierne er det ikke tilstrækkeligt. Med donationen skal den tidlige indsats videreudvikles, så støtten til familier med kræftsyge børn begynder allerede før første udskrivelse, og det bliver muligt at tilbyde flere hjemmebesøg eller tele-videoopkald til familier, der har et særligt behov. Indsatsen kører frem til efteråret 2022, og målet er at gøre tilbuddet til familierne permanent på Rigshospitalet og på sigt i hele Danmark.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Børnecancerfonden
Støttet beløb
446.082 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Styregruppen besluttede kort efter projektets start at lægge ’Godt fra start’-funktionen sammen med det eksisterende hjemmebesøg ('Fra hospitalet til hjemmet') for at optimere tilbuddet ved at øge antallet af besøg. Det betyder, at flere familier nu kan få besøg samme dag, og at familierne også kan få besøg i ferieperioder. Ansættelsen af tre såkaldte familienavigatorer i afdelingen (ansat via satspuljemidler) har yderligere forbedret kontinuiteten mellem de to tilbud.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
’Godt fra start’ er blevet et permanent tilbud på Rigshospitalet til alle familier, der har et barn med kræft. I praksis har ansættelsen af en dedikeret projektsygeplejerske bl.a. betydet, at to familier kan få hjemmebesøg på samme dag, og at familierne bliver tilbudt hjemmebesøg under fridage og ferier. Online ”hjemmebesøg” til de familier, der bor lang væk, eller af anden årsag ønsker et video-opkald vil blive implementeret i løbet af 2023.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har i projektperioden ikke været muligt at etablere en teknisk tilfredstillende løsning til at tilbyde video-opkald i stedet for fysiske hjemmebesøg til de familier, der bor langt væk, eller ikke ønsker et besøg i hjemmet. De tekniske rammer er nu på plads, og online "hjemmebesøg" forventes at blive implementeret i løbet af 2023. Etablering og pilottest af en video-løsning er gennemført i forbindelse med en tværfaglig projektuddannelse i regi af Mary Elizabeths Hospital.