Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Gør ventetid til fritid

Red Barnet Ungdom

Om donationen

Red Barnet Ungdom skaber frirum for børn og unge med flygtningebaggrund gennem frivilligt drevne projekter. Denne donation skal bruges til at fortsætte aktiviteterne for syv grupper asylbørn på Holstebro asylcenter samt fortsætte fem venskabsgrupper for flygtningebørn i Silkeborg, Århus, Randers og Viborg kommuner. Asylcenteraktiviteterne faciliteres af en gruppe unge, der hver eller hver anden uge skaber oplevelser for børn. Det kan fx være en skattejagt, en biograftur, madlavning, besøg i den lokale svømmehal, påskeægsmaling eller en fodboldturnering. Venskabsgrupperne består af børn i alderen seks til 12 år og unge frivillige i alderen 15-30 år. Venskabsgrupperne mødes ca. en gang om ugen i weekenden, hvor de frivillige henter børnene på deres bopæl og laver forskellige sociale aktiviteter med børnene. Aktiviteterne er enten billige eller gratis og planlægges efter årets gang og traditioner, såsom juleklip, påskejagt, fastelavn mm. På den måde oplever børnene at kunne tale med, når de indgår i fællesskaber med andre børn fx i skolen.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Ungdom
Støttet beløb
616.742 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes rigtig godt at forankre aktiviteterne i vores samarbejdskommuner i den forstand, at alle kommuner stadig ser et behov for venskabsgrupperne samt asylcenteraktiviteterne. I forhold til den økonomiske forankring er det lykkedes os at forankre via §18 midler i 3 kommuner: Aarhus, Viborg og Holstebro. Desuden har vi via fondsmidler sikret fortsættelse af de øvrige aktiviteter. Kun venskabsgruppen i Silkeborg ser ud til at måtte lukke.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Overordnet mål lød at 77 børn fik glæde af projektets aktiviteter. Da det to-årige projekt blev forlænget til et 3-årigt, fordi midlerne rakte længere end planlagt (bl.a. pga. en periode med Corona), lykkedes det os at nå 123 børn. De kortsigtede mål er opfyldt i høj grad, da min. 88% af børnene oplever sociale fællesskaber, 85% positiv voksenkontakt, 93% får gode oplevelser og 80% har venner i projektet. Dette styrker de langsigtede mål, som samarbejdspartner pointerer i vedh projektevaluering.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der kan sættes mere fokus på aktiviteter, der giver fordybelse hos børnene, så der skabes mere tid til nærvær og styrkelse af relationer, jf. de årlige statusrapporter. Dog er børnene glade for nuværende aktiviteter og at få et afbræk hjemmefra, jf. evalueringerne: "Det er sjovt, at vi leger sammen [...] Nogle gange keder man sig derhjemme." "Man er glad, når man kommer i venskabsgruppen, jeg glæder mig altid." "De [de frivillige] er anderledes fra forældre fordi de er sjove at snakke med."

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start