Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Gør ventetid til fritid

Red Barnet Ungdom

Om donationen

Red Barnet Ungdom har modtaget støtte til sit arbejde med at skabe frirum for børn og unge med flygtningebaggrund. På asylcentre faciliteres aktiviteterne af unge frivillige, der hver uge eller hver 14. dag skaber oplevelser for børn fra centrene. Aktiviteterne kan være en skattejagt, en biograftur, madlavning, besøg i den lokale svømmehal, påskeægsmaling eller en fodboldturnering. De nuværende aktiviteter er for børn og unge i alderen seks til 17 år. Når flygtningefamilier får opholdstilladelse, flytter de fra asylcenteret til en ny kommune, hvor familien har meget ringe kendskab til lokalsamfundet og dårlige forudsætninger for at indgå i fritidsaktiviteter og etablere positive fællesskaber. Her tilbyder Red Barnet Ungdom i weekenderne venskabsgrupper for børn, hvor unge frivillige henter børnene på deres bopæl og tager ud og laver forskellige sociale aktiviteter i lokalområdet. På den måde får børnene kendskab til deres lokalområde og øver sig i at gå til noget.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Ungdom
Støttet beløb
267.173 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes rigtig godt at forankre aktiviteterne i Aalborg kommune i den forstand, at kommunen stadig ser et behov for venskabsgrupperne - faktisk så meget at vi netop har udvidet med en gruppe på forespørgsel fra kommunen. I forhold til den økonomiske forankring hos kommunen har vi forankret via §18 midler. Desuden har vi via fondsmidler sikret fortsættelse af de øvrige aktiviteter, dvs. 3 venskabsgrupper i Aalborg samt aktiviteter på Asylcenter Ranum.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Overordnet mål lød at 37 børn fik glæde af projektets aktiviteter. Da det to-årige projekt blev forlænget til et 3-årigt, fordi midlerne rakte længere end planlagt (bl.a. pga. en periode med Corona), lykkedes det os at nå 122 børn. De kortsigtede mål er opfyldt i høj grad, da min. 88% af børnene oplever sociale fællesskaber, 85% positiv voksenkontakt, 93% får gode oplevelser og 80% har venner i projeket. Dette styrker de langsigtede mål, som samarbejdspartner pointerer i vedh. projektevaluering.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mere fokus på aktiviteter, der giver fordybelse hos børnene, så der skabes mere tid til nærvær og styrkelse af relationer, jf. de årlige statusrapporter. Dog er børnene glade for aktiviteterne, jf. evalueringer: “Det bedste er, at man kan lege med sine venner og man kommer på mange aktiviteter.” “Det er sjovt at være med, fordi vi har det mere sjovt i weekenderne nu.”  “Jeg er blevet bedre venner med nogle af de andre børn nu end før” “De voksne er søde. Og det er nemt at snakke med de voksne.”

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start