Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Golf som sundhedsfremmende!

Øland Golfklub

Om donationen

Alder og sygdom må ikke være en undskyldning for ikke at bevæge sig. For at give ældre og forskellige patientgrupper mulighed for at dyrke motion, tilbyder Øland Golfklub golf på deres korthulsbane. Udstyr lånes i golfklubben, og deltagerne tilbydes ugentlig undervisning i opstartsfasen, så alle har mulighed for at deltage. Donationen går til annoncerings- og informationsmateriale samt informationsmøder om tilbuddet. Projektet gennemføres i samarbejde med Ældre Sagen, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og sundhedshuset i Brovst samt Ældre- og Sundhedsforvaltningen i Jammerbugt Kommune.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Øland Golfklub
Støttet beløb
8.000 kr., år 2020
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kan jo ikke være sikre på, at deltagerne fortsætter næste år, men en stor del af tilkendegivet, at de er med igen i 2022.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Stort set alle tilmeldte fortsatte efter de fire ugers prøveperiode. Tre af deltagerne er ovenikøbet blevet medlem af 18 hullers banen og de fleste har tilkendegivet, at de vil fortsætte næste år.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har jeg svært ved at se.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende