Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Gospelkor for psykiske sårbare

Bostedet Soltoppen

Om donationen

En ansat på Soltoppen, som er et bosted for sindslidende, har det seneste år arbejdet med sangundervisning for en beboer med angst. Vejrtrækningsøvelserne i sangundervisningen har vist sig at have en positiv effekt, når beboeren bliver angst. Bostedet vil derfor udvide tilbuddet til de andre beboere, ved at etablere et gospelkor. Gospelkoret vil være et godt alternativ til de psykisk sårbare beboere, der ikke kan eller vil dyrke sport.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Bostedet Soltoppen
Støttet beløb
89.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er desværre et projekt der kræver penge til løn, så det kan kun fungere hvis der er støtte til dette.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkedes at nå langt ud til målgruppen, med et regelmæssigt fremmøde. Deltagerne fik brudt isolation og blev en del af et fællesskab. Flere ser nu hinanden udenfor koret og to har fået frivilligt arbejde i forbindelse med koret. Deltagere fortæller at det har været det ugentlige glædes fix, så alt ialt nået alle mål.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Eftersom det var et kor, med mulighed for at tilrette hele tiden, blev dette også gjort. Det var ikke forventet at koret ville afholde koncert, men da det blev tydeligt at det var et ønske blev gjort. Det var mere budget og moms der skulle have været planlagt bedre.