Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Grænser-konsekvens-ansvar.

GKS projektgruppe

Om donationen

I ungdomsårene eksperimenterer mange unge med at udfordre og flytte deres grænser. For nogle ender det galt og med uoverskuelige konsekvenser. I Egtved Kommune har man tidligere gennemført et vellykket forløb for 7.-8. klasserne i samarbejde med SSP. Her fokuseres der på begreber som flertalsmisforståelser, social pejling og ikke mindst at lære at mærke efter, hvor grænsen går. Formålet med denne donation er at støtte med midler til at gennemføre forløbet endnu en gang. Forløbet indebærer bl.a. foredrag med SSP-konsulenter og landbetjente, oplæg med Søren Lynge samt et heldagsarrangement, også kaldet ”Konsekvensrally”, hvor opgaveløsning og samarbejde er målet. Denne metode har vist sig effektiv til at få unge til at tage udgangspunkt i deres egne grænser og ikke i, hvad de tror, at andre synes er smart.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
GKS projektgruppe
Støttet beløb
60.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har været så stor succes at vi gentager det igen i 2017

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De unge arbejdede sammen mod et fælles mål - de viste ansvarlighed,

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi og de unge var meget tilfredse med projektet. Efter afslutningen har vi evalueret på skolerne med de pågældende elever, hvilket har været meget positiv.