Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Grib en chance

BørneBasketFonden

Om donationen

BørneBasketFonden er en almennyttig fond, der har til formål at få børn til at bevæge sig igennem basketball samt øge interessen og kendskabet til sporten. Fonden har særligt fokus på børn, der ikke tidligere har været aktive i foreningsidræt. ”Grib en chance” er et projekt, der har til formål at give en gruppe børn, der har haft et hårdt liv, en mulighed for et frirum, hvor de kan have det sjovt, samtidig med at de bevæger sig. Med donationen ønsker fonden gennem basketballtræning at introducere asylbørn til foreningsidræt og bidrage til at give børnene positive sociale fællesskaber i Danmark. Donationen skal bl.a. gå til bolde, basketballkurve og ture til basketballklubber.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
BørneBasketFonden
Støttet beløb
274.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er ikke lykkedes at forankre aktiviteterne i asylcenter-regi. Det er til en vis grad lykkedes at forankre aktiviteterne i modtageklasseregi, idet BørneBasketFonden med succes har fået afprøvet, at formen for skolebasket-forløb med visse tilretninger fungerer (flere trænere pr barn og længere undervisningsforløb end ved almindelige skoleklasser). Vi har dog en formodning om, at projektperioden for modtageklasser ikke behøver at være helt så lang som det var tilfældet i dette projekt, for at det kan blive en succes. Vi vil derfor gerne videreudvikle konceptet for basket for modtageklasser i en begrænset ramme inden vi er helt klar til at udbyde det som produkt for modtageklasser landet over på linje med BørneBasketFondens øvrige aktiviteter. BørneBasketFonden har derfor i forbindelse med en ansøgning til TrygFondens regionale midler for Region Hovedstaden 1. september 2017 med titlen ”BørneBasket i udsatte områder” søgt om et mindre beløb til at gennemføre 12-ugers forløb for en modtageklasser i hovedstadsområdet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet om at skabe et positivt frirum for asylbørn og give børnene redskaber til at kunne begå sig i den danske foreningskultur er opnået til fulde. På grund af den ændrede asylsituation i 2017 var det dog ikke muligt at gennemføre alle aktiviteterne på asylcentre, og med TrygFondens tilladelse er der i stedet gennemført basketballtræning på ét asylcenter og i modtageklasser på to skoler. Målet om at inddrage voksne i træningen var ligeledes vanskeligt på asylcenteret men har haft langt større potentiale ved modtageklasserne, hvor lærerne har haft en aktiv rolle og har bakket op om initiativet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke umiddelbart. Situationen omkring lukning og omorganisering af asylcentrene i perioden lå udenfor projektets kontrol, og vi var hurtige til at finde en alternativ løsning, der med opbakning fra TrygFonden viste sig at have endnu større potentiale for fremtidig udbredelse og forankring end projektets oprindelige setup.