Søg støtte

Søg

Selvevaluering

GROOVE I OPUS

PCK, OPUS-Team Indre By & Østerbro

Om donationen

OPUS er et opsøgende team under Hovedstadens Psykiatri, som tilbyder en tidlig indsats over for unge fra 18-35 år med psykose. Som psykisk sårbar er man ofte ramt af dårlig trivsel og udfordret på lyst og motivation til bevægelse. I OPUS Østerbro regi tilbydes allerede gå- og løbehold, og med donationen kan der også tilbydes at danse Groove. Dansen skal give de unge en alternativ mulighed for mere bevægelse, fællesskabsfølelse og øget trivsel.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
PCK, OPUS-Team Indre By & Østerbro
Støttet beløb
45.350 kr., år 2021
Delmål
Lev sundt

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Set i lyset af at dette projekt har været et kortvarigt mindre pilotprojekt, er vi på trods lykkedes med at forankre Groove i deltagerne. Mange ville gerne fortsætte holdet i OPUS-regi og flere ønskede information om andre Groovehold. Og derfor den høje karakter. Vi vil gerne fortsætte rejsen med Groove og OPUS og er overbevist om, at det vil blive godt for 'de unge' at få tilbuddet fremadrettet - som projekt og på længere sigt en del af Psykiatrien.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De deltagere vi fik med på holdet tog rigtig godt i mod konceptet Groove. Til selve Groove timerne oplevede vi, at deltagerne trods deres udfordringer, blev til hele timen. Efter timerne kom der bl.a. udtalelser som: “Det var grænseoverskridende. En ny måde at bevæge sig på. Jeg har ikke bevæget mig så meget længe.” og “Jeg troede slet ikke man kom til at svede så meget.” og “Jeg forsøger at aflede mine tanker. Jeg kan øve mig i GROOVE.”. Det har været så positivt at være en del af.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Introduktionen til de unge skulle have været kombineret med en fysisk intro. Der var umiddelbart stor tilslutning efter introduktionen til personalet, som var dem, der motiverede til deltagelse. Der kunne godt have været en slags overbooking, så der blev taget højde for frafald og sygdom mm. Ligeledes skulle flere deltageres kontaktpersoner minde om Groove-timen på ugentlig basis, igen pga. nogle af deltagernes udfordringer med f.eks. at komme udenfor sit hjem, tage transport, deltage socialt.