Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Gruppe for børn som pårørende

Bedre Psykiatri

Om donationen

Børn, der er pårørende til psykisk syge, er ofte en overset gruppe. I 12-17 års alderen har de behov for støtte, omsorg og aflastning fra deres forældre i dagligdagen. Bedre Psykiatri i Aarhus vil med dette projekt etablere en pårørendegruppe, hvor børn har mulighed for at deltage og være sammen med andre børn i samme situation. De mødes hver anden lørdag til morgenmad, terapeutiske samtaler og fælles aktiviteter, og de forældre, der måtte ønske det, tilbydes et program målrettet forældre med psykisk sygdom. Der tilknyttes en psykoterapeut, der har erfaring med unge, og der vil også blive tilknyttet en lærer med relevant efteruddannelse samt frivillige, der fortrinsvist vil være pædagogstuderende. Fællesaktiviteterne vil bl.a. bestå af holdsport og kreative aktiviteter som sløjd, håndarbejde mv. På den måde lærer børnene at samarbejde og får følelsen af et fællesskab samt mulighed for at udfolde sig kreativt og kunne fordybe sig. Målet er, at børnene skal have det bedre og udvikle mestringsstrategier, der hjælper dem i deres hverdag. Derudover skal de have gode oplevelser og mulighed for at danne relationer til andre ligestillede børn, hvilket reducerer stigmatisering. Denne donation går til etablering af projektet.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri
Støttet beløb
548.250 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aarhus kommune, sundhedsplejersker, lærer og pædagoger har henvist børn til os, og vi har et rigtigt godt samarbejde med dem, og vi er blevet synlige, så der er mange sagsbehandlere, der kender til vores eksistens. I de sidste 3½ år har vi haft kontakt til op mod 30 forskellige sagsbehandlere, 5-10 sundhedsplejersker, en del lærere og mange forældre. Særligt forældrene har sat stor pris på, at TrygFonden har støttet projektet, da de har følt en tryghed i, at man kunne være anonym. Læs vedhæftet

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes at få givet børnene nogle gode mestringsstrategier og de har haft god mulighed for at spejle sig i de andre deltagere og få oplevelsen af, at de ikke er alene med deres oplevelse. Børnene har løbende følt sig mindre og mindre stigmatiserede, jo længere de er kommet i deres forløb. Vi har fået reduceret deres følelse af skyld og skam sideløbende med at deres selvværd er blevet større.Vi har set en grundlæggende bedre trivsel jo længere tid, de har deltaget i børnegrupperne

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pandemien viste os, at en mulighed var onlinegrupper. Vi fandt ud af, at der var en gruppe af børn, man kunne nå, hvor de ikke før havde haft ressourcer til at deltage i de fysiske grupper. Man kunne med fordel have tilrettelagt forløbene fra starten, så der både var fysiske grupper og onlinegrupper. Man kunne gøre større gavn hos flere børn. Vi troede, vi skulle lave noget samlet for forældrene, men det viste sig, at polariseringen var meget stor, og deres behov kun kunne opfyldes individuelt.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet