Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Gynge til kørestolsbrugere

Frivillig forening

Om donationen

Med donationen kan Pårørenderådet Fjordstjernen indkøbe en gynge, der er designet til kørestolsbrugere. I gyngen er der plads til flere, så oplevelsen og samværet kan deles med andre beboere eller med personale og pårørende. Gyngen skal give beboerne mulighed for at stimulere sanserne og komme ud i den friske luft og være i selskab med andre i gårdhaven.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Frivillig forening
Støttet beløb
32.500 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Personalet bruger gyngen til samtaler og blot mentalt afslapning sammen med beboerne. Ledelsen har accepteret at betale for fremtidig vedligeholdelse af gyngen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er rørende at se mennesker med store hjerneskader slapper af og nyder gyngens rolige bevægelser.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej bestemt ikke

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår