Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Håb, fællesskab & frihed

Frederiksværk Krisecenter

Om donationen

Frederiksværk Krisecenter har etableret projektet "Håb, frihed og fællesskab", der skal mindske kvinders ensomhed og isolation og højne deres trivsel efter endt ophold på krisecenteret. Kvinderne bliver matchet med frivillige netværkspersoner fra lokalområdet, som kan hjælpe kvinderne med bl.a. praktiske opgaver og ved at være lyttende og nærværende, når der er behov. Med donationen kan de frivillige netværkspersoner tilbydes to faglige dage, hvor de klædes på til at arbejde med tidligere voldsudsatte kvinder.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Frederiksværk Krisecenter
Støttet beløb
35.000 kr., år 2023
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dette med at styrke viden om traumer og vold for de frivillige har været vigtigt for at højne den fælles voldsfaglige viden og forståelse i projektet. Det er vigtigt at forstå, at forankringen af et projekt som dette kan tage tid. Men vi ser at vores bestræbelser bærer frugt. Feedback fra kvinder og netværkspersoner har været og vil fortsat være værdifuld for os, i arbejdet med at forbedre og styrke vores forankringsstrategier.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores projekt havde et mål med at sikre vores frivillige netværkspersoner med viden om voldsfaglighed og skabe meningsfulde relationer og fællesskab for kvinderne for at mindske ensomhed og isolation. Vi vurderer, at målene for projektet blev i meget høj grad opfyldt. Vi gennemførte effektive aktiviteter, herunder sparring og kurser, der styrkede de frivilliges voldsfaglige viden. Kvinderne oplevede et fællesskab hvor de kunne finde støtte og mindre isolation og ensomhed.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er overbeviste om, at vores valg af aktiviteter var hensigtsmæssig. Månedlig sparring og kurset om traumer styrkede vores frivillige netværkspersoner. Løbende støtte og undervisning i voldsfaglighed, narrativ praksis og traumeforståelse gav os en solid faglig basis. Vi tror, at disse tiltag vil hjælpe os med at opfylde vores mål. Samtidig har vi været åbne for feedback fra vores frivillige, da det kan hjælpe os i at foretage eventuelle justeringer eller forbedringer i fremtidige projekter.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle