Søg støtte

Søg

Selvevaluering

HackYourFuture

HackYourFuture

Om donationen

Der er de seneste år kommet rekordmange flygtninge til Danmark, og ofte har disse flygtninge svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet på trods af stor motivation. Mange af disse flygtninge har en uddannelsesmæssig baggrund på enten gymnasialt eller videregående niveau, som de ønsker at kunne bruge. En af de fagområder, hvor der mangler arbejdskraft i Danmark, er IT-området. Det anslås, at der om få år vil mangle 6.000 it-fagfolk, og der er derfor gode jobmuligheder i denne branche. HackYourFuture (HYF) er en organisation grundlagt i Amsterdam, der bygger bro mellem flygtninge og arbejdsmarkedet ved at uddanne flygtninge i kodning og programmering. Donationen skal gå til fortsættelse af uddannelsestilbuddet frem mod, at projektet kan blive selvfinansieret. Undervisningen tilrettelægges og varetages af 45 frivillige mentorer, som alle er professionelle fra it-branchen. HYF rekrutterer studerende gennem asylcentre og sociale medier, ligesom jobcentrene i kommunerne også vil blive informeret om uddannelsesforløbet. Uddannelsesforløbet strækker sig over syv måneder med undervisning om søndagen og 25 timers hjemmearbejde om ugen. Det forventes, at 40 studerende gennemfører uddannelsen i København ved udgangen af 2018, og at 25 af disse har fundet beskæftigelse kort tid herefter. Formålet med projektet er at sikre en bæredygtig integrationsindsats, hvor flygtninge kan hjælpe hinanden med at komme i job og dermed bidrage til samfundsudviklingen.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
HackYourFuture
Støttet beløb
250.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
HYF har ændret tidsrammen for hvornår projektet vil “stå på egne ben”. HYF har fået støttemidler fra Den A.P. Møllerske Støttefond til en 3-årig periode fra juni 2018-maj 2021. I løbet af denne periode vil egenfinansierings metoderne blive taget i brug. Der er fortsat fokus på forankring i form af styrket samarbejde med den kommunale integrationsindsats og med aktører indenfor it-branchen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
HackYourFuture (HYF) har i 2018 opstartet 4 nye klasser af 15-19 studerende. Dermed har HYF kontinuerligt haft 3-4 klasser kørende parallelt. 18 studerende har gennemført uddannelsesforløbet i 2018. 27 studerende har fundet relevant beskæftigelse inden for webudvikling i 2018, enten i en lønnet stilling eller i et praktikforløb. Kendskabet til HYF har især spredt sig på sociale medier, via omtale og har også spredt sig til nogle kommuner. HYF har dog ikke opnået målet om at udbrede kendskabet til HYF til alle kommuner. Alligevel har vi oplevet en stigende interesse fra personer der gerne vil starte uddannelsesforløbet. Vi ønsker fortsat at udbrede kendskabet til HYF til alle kommuner, selvom vi ikke direkte mangler ansøgere. Grunden til dette er at vi gerne vil sikre at alle nye borgere/flygtninge/indvandrer med interesse for it, hører om HYF. I 2018 har 30% af de studerende gennemført uddannelsesforløbet. 31% er droppet ud af uddannelsesforløbet, hvilket betyder at 39% af studerende som startede i klasser som er afsluttet, stadig er tilknyttet HYF selvom de ikke har gennemført uddannelsesforløbet endnu. Denne gruppe studerende er enten på pause eller er startet i en af de andre klasser og har stadig mulighed for at gennemføre uddannelsesforløbet. Dermed kan HYF på sigt nå sin målsætning om at 60% af de studerende gennemfører uddannelsesforløbet. Målsætningen om at 50% af de studerende kommer i beskæftigelse umiddelbart efter at have gennemført uddannelsesforløbet er opnået. 18 studerende har gennemført uddannelsesforløbet i 2018, mens 27 studerende er kommet i beskæftigelse. Nogle studerende er kommet i beskæftigelse indenfor webudvikling inden de har gennemført uddannelsesforløbet. På nuværende tidspunkt har vi i gennemsnit haft 30% kvinder i klasserne. I de klasser der på nuværende tidspunkt er aktive er der 50% kvinder i klasserne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi arbejder fortsat med at styrke vores samarbejde med it-virksomheder, ift at samarbejde om at skabe flere praktikpladser til de studerende, som kan føre til ordinær ansættelse efterfølgende. Dette gør vi allerede, men det vil vi gerne gøre mere i 2019. De studerende der har gennemført uddannelsesforløbet begynder nu at være klar til selv at undervise på uddannelsesforløbet og tager dermed del i at hjælpe nye studerende gennem uddannelsesforløbet og ind på arbejdsmarkedet. Dette har været et mål for HYF siden begyndelsen, men først nu i 2019 er det en realitet.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start