Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Handicapcykling

Forening Fjordbo

Om donationen

Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Forening Fjordbo
Støttet beløb
61.364 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som ovenfor anført er cykling blevet en elsket del af en meningsfuld hverdag på Fjordbo hele året rundt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Cykelture er blevet en daglig oplevelse for de unge mennesker med handicap. Både som elsket transportmiddel til aktiviteterne, men også som redskab til fysisk udendørs motion, samvær, naturoplevelser og ikke mindst hygge er cyklen utrolig populær hos de unge og deres støttepersoner. "Fjordboernes" trivsel er helt afgjort forbedret gennem donationen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Egentlig ikke. Men vi har i løbet af de sidste 2 år fået flere unge beboer som er permanente kørestolbrugere. Vi prøver med hjælp af en mobil lift på cyklen, men det er vanskeligt og cyklingen er ofte problematisk for de unge. Til denne gruppe ønsker vi meget en handicapcykel hvor den unge kan blive i dens kørestol og på den måde deltager i friluftslivet og fællesskabet med de andre.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start