Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Havnesikkerhed i Øhavet

Naturturisme I/S

Om donationen

Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Naturturisme I/S
Støttet beløb
79.850 kr., år 2018
Delmål
Respekt for vand

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I styregruppen for Havnesamarbejdet har der været en overordnet forståelse for vigtigheden af en forbedret sikkerhed i havnene. Trygfondens donation til materiel og det deraf følgende fokus på sikkerhed blandt havnene i området, har været en katalysator for endnu flere tiltag såsom etablering af redningsstiger og forbedret markering og belysning af sikkerhedsmateriel.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Sikkerhedsudstyret gør gavn i de 15 havne, der har modtaget det. De har modtaget både bårer, brandslukningsudstyr og førstehjælpskasser. Havnene har modtaget udstyr som opkvalificerer sikkerheden for de daglige brugere og gæsterne på havnen. Derudover har de havneansatte, som ikke i forvejen havde førstehjælpskursus kunnet tage dette, hvilket ligeledes bidrager til at øge sikkerheden for gæsterne på havnen. Trygfondens donation har givet rigtig god mening i sammenhæng med det samlede arbejde i havneprojektet i Det Sydfynske Øhav, hvor det har bidraget til at højne sikkerheden og trygheden på havnene i området. I forhold til projektets økonomi kan vi oplyse, at der er brugt kr. 74.038,51 mod bevilget kr. 79.850.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets aktiviteter har været de rette til at nå målet om at øge sikkerhed og tryghed på havnene. I sammenhæng med de øvrige tiltag i de Sydfynske havne er der sket synlige forbedringer i adgangen til sikkerhedsudstyr. Det viste sig efterfølgende at det er en obligatorisk del af ansættelsen i de kommunale havne at man gennemgår kurser i livreddende førstehjælp. Det viste sig lidt vanskeligt at engagere de frivillige i de små, private havne i førstehjælpskurser på grund af manglende ressourcer. På den baggrund kunne man med fordel have prioriteret midler til materiel som hjertestartere.

Delmål

Respekt for vand

Forebyggelse, uddannelse, tilgængeligt redningsudstyr og livreddere. Vi vil nedbringe antallet, der drukner i Danmark, skabe respekt for vand og øge sikkerheden der, hvor mennesker og vand mødes.
Mere om vores fokusområde Respekt for vand