Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Herning børnelejr 2022

Red Barnet Herning

Om donationen

Alle børn har brug for at få en oplevelse i sommerferien, men ikke alle har den mulighed, hvis familiens økonomi ikke er til det. Med donationen kan Red Barnet i Herning i samarbejde med Herning Kommune afholde en sommerlejr for 25-30 børn i alderen 7-11 år. Sommerlejren bliver en fem-dages tur til Bogensholmlejren på Mols med kreative værksteder, udendørs leg, badeture og udflugter.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Herning
Støttet beløb
15.000 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har allerede nu planer om gensynsweekenden, og derudover også at fastholde flere af relationerne til børnene, evt. til næste års lejr.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kom i mål med alle vores planlagte aktiviteter, børnene tog mætte, trætte og glade hjem fra lejren, og budgettet gav mulighed for at gøre dem vi havde drømt om. Børnene har skabt nye relationer til børn og voksne, som de formentligt vil bygge videre på hjemme i Herning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Sup-kursus, pandekagebil, professionel ansigtsmaler og Ree park var blot nogle af de aktiviteter som vi kunne betale, bl.a. med jeres fondsmidler.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start