Søg støtte

Søg

Selvevaluering

HIIT med trivsel og humør

Aalborg Universitetshospital

Om donationen

Donationen går til at undersøge de fysiologiske og psykosociale effekter ved højintensitetsintervaltræning (HIIT) hos børn og unge med overvægt. Stigningen i antallet af overvægtige børn i Danmark er et massivt sundheds- og samfundsmæssigt problem. I Danmark er 15-20 pct. børn overvægtige, mens 5 pct. er svært overvægtige, og andelen stiger op igennem ungdomsårene og ind i voksenlivet. HIIT har vist stort potentiale i forhold til kondition, muskelstyrke og livskvalitet, og samtidig kan træningsformen gennemføres på ret kort tid. Forskerne skal derfor gennem lodtrækningsforsøg undersøge, om HIIT forbedrer det fysiske og psykiske helbred hos overvægtige børn og unge. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem fem nordjyske kommuner, Steno Diabetes Center Nordjylland og Børn- og Ungeafdelinger i Region Nordjylland. Ved at lægge træningen i lokale idrætsforeninger er det håbet, at de deltagende børn får positive oplevelser og efterfølgende har lyst til at fortsætte med at være aktive og en del af det sociale fællesskab.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aalborg Universitetshospital
Støttet beløb
497.400 kr., år 2020
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Implementering i de medvirkende kommuner pågår aktuelt. På nuværende tidspunkt er 3 permanente HIIT hold etablerede og yderligere 3 hold starter efter sommerferien 2024 i 4 kommuner.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har vist, at tilbud om superviseret højintensitets intervaltræning (HIIT) som en fast del af behandlingen for overvægt udover vejledning i sunde livsstilsændringer (kost, skærmtid, søvn mm.) har haft en positiv indflydelse på børnenes livskvalitet, sundhed og trivsel.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
HIIT interventionen var delt op i 3 moduler med legebaserede aktiviteter med bold, løb eller crossfit-lignende træning. Dette fungerede glimrende, og træningskonceptet gav mulighed for at børnenes interesser og ønsker for aktiviteter kunne medinddrages i planlægningen.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet