Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hjælp til forældre i sorg

Landsforeningen Mistet Barn

Om donationen

Landsforeningen Mistet Barn er en forening for forældre, der har mistet et barn uanset alder og dødsårsag. Foreningen tilbyder et fællesskab med andre forældre samt rådgivning. Med donationen kan foreningen fortsætte indsatsen for forældre i sorg og øge kendskabet til foreningen blandt fagfolk, der er i kontakt med forældrene. Målet er, at flere forældre hurtigt kan blive tilbudt hjælp og støtte i den svære situation.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Landsforeningen Mistet Barn
Støttet beløb
100.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fortsætter med at tilbyde vores hjælpeposer til hospitaler og bedemænd. Vi har nu udviklet en grundig distributionliste med rette kontakter, som kan bruges fremover. Grundet corona blev produktionen af poserne inkl. materialer til posen forsinket. Distributionen af poserne blev derfor sat i gang senere end forventet. Evalueringen først igangsættes ved udgangen af 2022. Derudover synes vi samlet set, at projektet er lykkes godt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kampagnen har i høj grad været med til at øge kendskabet til foreningen og vores tilbud til forældre i sorg. Materialet og hjemmesiden gør det lettere for forældre og fagfolk at navigere i de tilbud og aktiviteter som foreningen tilbyder. Hjælpeposerne til hospitaler og bedemænd er ude mange steder og distributionen er stadig i fuld gang. Der vil løbende sendes flere poser ved behov. Kontaktpersoner har bl.a. være på kursus i sorgreaktioner og omsorgstæthed. Rådgivningshotline benyttes dagligt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mange af aktiviteterne er blevet afholdt på trods af corona. Vi har i højere grad brugt online mediet til div. møder, kurser og foredrag. Det er der kommet mange nye frivillige netværk ud af til rundt omkring i landet, også nye faste tilbud er blevet etableret fx online sorggrupper og cafemøder, Online netværksmøder for kontaktpersoner i hele landet, online gruppesupervision m.. Vi har fået flere forældre fra ydreområderne, der har mulighed for at deltage i tilbud.