Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hjælp til ukrainske flygtninge

Nordjysk Fødevareoverskud

Om donationen

Nordjysk Fødevareoverskud er en socialøkonomisk virksomhed, som indsamler overskydende fødevarer fra nordjyske supermarkeder og andre forretninger og efterfølgende uddeler varerne til udsatte borgere. Grundet stor interesse fra ukrainske flygtninge, der har øget behovet for pakning og uddeling af mad, går denne donation til ansættelse af en ukrainsk flygtning som lagermedarbejder i seks måneder. Den nye medarbejder betyder både ekstra hænder i forhold til uddelingen og kan også yde tolkehjælp, så de frivillige kan kommunikere med de ukrainske familier.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Nordjysk Fødevareoverskud
Støttet beløb
255.000 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde strukturen på plads allerede i 2022 og fortsatte den gode stil ind i 2023. På det praktiske plan har det fungeret med den ekstra hjælp til ukrainske flygtninge. Økonomisk ser det anderledes ud. Vi har endnu ikke modtaget den lovede driftsstøtte fra Aalborg Kommune på kr. 700.000 og vi er derfor i en proces med at søge private fonde til at sikre det fortsatte arbejde for ukrainske flygtninge og familier i økonomisk trang.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i hele perioden 1. januar - 30. juni kørt til hotspots for ukrainske flygtninge og har samtidig hjulpet mange flygtninge, der selv har opsøgt vores udlevering. Det er blevet til 17,7 tons overskudsmad udleveret via hotspots. Familierne, der kommer til udleveringen, får i gennemsnit 24 kilo overskudsmad med hjem. Vi har hjulpet cirka 85 familier pr. uge ved hotspots og cirka 25 familier pr. uge ved direkte udlevering. Vi har fortsat en ukrainsk frivillig og har lært lidt russisk/ukrainsk.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej, jeg synes, at vi har klaret det godt. Vi har haft et antal på 35 udleverede kasser pr. dag og justeret op, når der var behov for det. En fredag udleverede vi overskudsmad til 48 familier. Vi har engageret ukrainerne i arbejdet ved at ansætte en ukrainsk medarbejder, have en ukrainsk flygtning tilknyttet og have kontakt til tre personer ved de tre hotspots. Vi måtte desværre sige farvel til Ivan, der rejste til USA og har derefter haft vanskeligt ved at finde en kvalificeret medarbejder.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle