Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hjerteløbere til børn

Region Hovedstadens Akutberedskab og Københavns Universitet

Om donationen

Donationen går til at undersøge, hvordan hjerteløbere oplever at blive kaldt ud til hjertestop hos børn samt de pårørendes oplevelse af hjerteløberne. Siden 1. februar 2022 har hjerteløberne kunnet blive kaldt ud til formodet hjertestop blandt børn. I Danmark får ca. 50 børn om året hjertestop uden for hospital, heraf modtager halvdelen lægmandsgenoplivning, og under 1 pct. får stød med en hjertestarter inden ambulanceankomst. Den statistik kan hjerteløbere være med til at forbedre. Der mangler dog viden om bl.a. de psykiske konsekvenser for hjerteløberne ved at blive aktiveret til hjertestop blandt børn. Forskerne vil derfor undersøge, hvordan hjerteløbere oplever disse potentielt traumatiserende situationer, og om der er en psykisk risiko forbundet med at træde til ved hjertestop hos et barn. Desuden skal det undersøges, hvordan pårørende til barnet oplever tilstedeværelsen af en hjerteløber under genoplivningsforsøget. Undersøgelsen vil bidrage til vigtig viden om hjerteløberes mobilisering og interaktion ved hjertestop hos børn uden for hospitalet i Danmark.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Region Hovedstadens Akutberedskab og Københavns Universitet
Støttet beløb
605.075 kr., år 2022
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er en velforankret del af et større projekt der søger at initiere 1) sundhedsplejen i kommunerne 2) førstehjælpskurser og 3) udsatte boligområder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi startede med at undersøgte barrierer for erkendelse af hjertestop hos børn. Disse barrierer var 1) at samtalen mellem indringer og sundhedsfaglig/telekommunikatør ofte var fokuseret på at finde en årsag til barnets tilstand, hvilket forsinkede erkendelsen af hjertestoppet. 2) At afgøre hvorvidt der var normal vejrtrækning var ofte svært både for indringer og sundhedsfaglig/telekommunikatør på grund af uregelmæssig eller abnorm vejrtrækning. Dette forsinker aktivering af hjerteløbere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er behov for flere studier der belyser hvordan hjerteløbere oplever at træde til ved hjertestop hos børn. Men for at hjerteløbere kan aktiveres til hjertestop hos børn, er det nødvendigt at vi uddanner dispatchers bedre i at erkende børnehjertestop, og i at kommunikere med forældre / indringere vedr hjertestop hos børn.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart