Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hjerterehabilitering

Aarhus Universitet

Om donationen

Undersøgelser viser, at der er stor social ulighed indenfor gennemførelse og resultater af hjerterehabilitering. Behandlingen på sygehuset er ofte socialt differentieret, hvorfor Aarhus Universitet tidligere har haft et projekt målrettet dette. Patienter med kort uddannelse og/eller et svagt socialt netværk blev her tilbudt udvidet hjerterehabilitering med flere samtaler, flere tilbud og mere kommunikation mellem primær og sekundær sektor. Et år efter havde socialt udsatte patienter klart bedre resultater på bl.a. kolesterol, blodtryk, mindre overvægt end tilsvarende patienter i perioden 2000-2002. Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet vil nu lave en 10 års opfølgning for at se på antallet af dødsfald, hjerteanfald, træk på sundhedsydelser og lignende. Donationen fra TrygFonden skal gå til færdiggørelse af en protokol, der skal føre til fremtidigt forskningsprojekt.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitet
Støttet beløb
99.166 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I ph.d.-forløbet vil der løbende blive gjort tiltag med at forankre projektet i form af bl.a. deltagelse på relevante videnskabelige konferencer. Der vil ligeledes blive udarbejdet mindst 3 videnskabelige artikler som publiceres i internationale tidsskrifter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pengene, jeg modtog, var til at skrive ph.d.-protokol omkring mit projekt. Dvs. selve det store 3-årige ph.d.-projekt er ikke blevet udarbejdet, men protokollen blev udarbejdet og antaget af Aarhus Universitet, som ligeledes valgte at give 1/3 stipendium. Ph.d.-projektet blev påbegyndt 1.1.16.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Indtil videre ser det ud til at de valgte aktiviteter er de rigtige. Formålet med protokollen var at blive optaget på Aarhus Universitet som ph.d.-studerende hvilket lykkedes. Selve ph.d.-forløbet bliver løbende vurderet og revideret i samarbejde med mine 5 vejledere og tilknyttede biostatistikere og datamanagere.