Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hjerterytmer og hjertestarter

Nordsjællands Hospital

Om donationen

Donationen går til at indsamle data om, hvor ofte hjertestartere påsættes inden ambulancens ankomst, samt hvilke hjerterytmer der måles, og hvor ofte der ikke afgives stød, selvom hjertestarteren er påsat. Selvom andelen af hjertestoppatienter uden for hospital, som modtager stød fra en hjertestarter inden ambulanceankomst, er steget fra 1,4 pct. i 2001 til 8,7 pct. i 2020, forbliver andelen af patienter med hjertestop i eget hjem, som stødes før ambulancens ankomst, lav (5,9 pct. versus 18 pct. i offentligt rum). Det er endnu ikke undersøgt, om dette skyldes en overrepræsentation af ikke-stødbare rytmer ved hjertestop i private hjem eller en generel lav anvendelse af hjertestartere i private hjem. Projektet skal være forskningstræning for de to nordjyske paramedicinere Niels Thomas Sørensen og Thomas Kirk Hartmann og har til formål at bidrage med viden om, hvorvidt fokus fortsat i høj grad bør være på at få bragt flere hjertestartere ud til hjertestop i private hjem, eller om overlevelsespotentialet ved denne strategi allerede er ved at være udnyttet.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Nordsjællands Hospital
Støttet beløb
383.206 kr., år 2022
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg kan være i tvivl om, hvorvidt målet om at rekruttere flere paramedicinere til forskningsområdet vil lykkes, og om vi kan fastholde dem som allerede er enrolleret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er endnu ikke helt tilendebragt, men det gennemførte er lavet tilfredsstillende. Der resterer fortsat færddiggørelse af en videnskabelig artikel, samt præsentation af fund på kongres.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Spørgsmålet er ikke forstået

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart