Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Højtlæsning for udsatte børn

Foreningen BogSpiloppen

Om donationen

Foreningen BogSpiloppen er en frivillig forening, der har til formål at styrke børns faglige og sociale kompetencer via højtlæsning og bøger i daginstitutioner. Foreningens frivillige kommer ud på daginstitutioner, hvor de læser op for en fast lille gruppe børn, som er udvalgt af personalet i institutionen ud fra kriteriet "ingen eller sparsom højtlæsning i hjemmet". Oplæsning udvikler børnenes ordforråd, fantasi og deres begrebsverden, ligesom børn bliver interesserede i bøger, hvis de har adgang til dem. Denne donation skal bruges til at nå ud til endnu flere børn i Aarhus med BogSpiloppen, så flere børn oplever at få læst historier og derigennem styrket deres sproglige udvikling og sprogforståelse.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Foreningen BogSpiloppen
Støttet beløb
100.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har slet ikke rekrutteret frivillige nok. Vi har gjort alverden (det som var muligt pga corona). Det er som om de mulige frivillige er meget svære at få tiltrukket, og fra andre frivillige organisationer der arbejder med børn og unge i Aarhus kommune ved vi, at vi ikke er alene i den problematik. Vi må også sande at den politiske vej er lang og sej. Det ændre dog ikke på at højtlæsningen vil blive nedprioriteret i børnehaverne ved sygdom, møder, ferier osv.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På grund af COVID19 har vi ikke haft kontinuerlige forløb med alle frivillige ude at læse. En stor del tiden har de frivillige været forment adgang til børnehaverne eller også de frivillige selv valgt børnehaven fra. En stor del af vores frivillige betegner dem selv som udsatte og har derfor truffet de foranstaltninger der har være nødvendige, hvorfor de har været isoleret fra børnehaver. CIVID19 har også gjort det meget svært for BogSpiloppen at rekruttere nye frivillige.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne ikke have gjort noget anderledes. COVID19 har umuliggjort mange ting og vi har ikke kunne bestemme over børnehaverne, hvornår de må lukke ekstern personale ind ej heller vil vi tvinge vores frivillige til at læse i børnehaver, hvis de ikke føler sig trygge ved situationen.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start