Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Høretræningsprogram

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
390.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Børn, Mænd, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har udgivet applikationen på App Store hvor den kan downloades gratis. Den er designet så vi nemt kan udvikle videre på den med nye spil m.m. Jeg har med udgangspunkt i projektet påbegyndt min ph.d.-uddannelse hvor jeg både vil lave undersøgelser af træningseffekten samt videreudvikle applikationen. Som beskrevet har projektet stort internationalt potentiale, og jeg har mødt flere forskere/audiologer i Italien, Finland og USA som har efterspurgt programmet på andre sprog.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har udviklet en gratis høretræningsapplikation til smartphone og tablet som inkluderer 5 sjove spil som træner forskellige parametre indenfor melodi og rytme - elementer som netop har betydning for opfattelsen af sprogtone og taleforståelse i støj. Jeg har med projektet også fået den mulighed at blive ph.d.-studerende på Center for Music in the Brain, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet & Det Jyske Musikkonservatorium Aarhus/Aalborg støttet af Kulturministeriets Forskningsmidler fra 1. februar 2016 med det formål at undersøge effekten af træningen med applikationen og i hvilken grad den kan motivere CI-brugere til træne i deres fritid.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er svært at svare på hvad man skulle have gjort anderledes eftersom jeg ikke dengang besad den viden om udvikling og design af spil som jeg har i dag. Det som har været sværest at følge af vores valgte aktiviteter var derimod den tidsplan vi havde opsat.